Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


NAUČNI SKUP „125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana Cvijića“

Objavljeno: 16.10.2018. - 15:27 | Autor: |
Jovan CvijicObaveštavamo vas da će u sredu, 7. novembra u Svečanoj sali SANU biti održan jednodnevni naučni skup „125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana Cvijića“. Skup organizuje SANU (Odbor za kras i speleologiju) uz suorganizatore: Društvo geomorfologa Srbije, Srpsko geografsko društvo i Srpsko geološko društvo - Komisija za karst.

Jesenji zbor Srpskog geološkog društva

Objavljeno: 07.09.2018. - 15:29 | Autor: |
SGD logoPOZIV ZA SLANJE APSTRAKATA ZA JESENJI ZBOR SGD Pozivamo zainteresovane članove Srpskog geološkog društva da prijave svoja predavanja za Jesenji zbor SGD-a planiran za petak, 26. oktobar 2018. godine, u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta. Uprava društva posebno apeluje na mlade geologe i studente da se uključe u rad Zbora i prijave teme svojih saopštenja.

Godišnja naučna konferencija „Geosciences 2018”

Objavljeno: 02.09.2018. - 15:30 | Autor: |
BGDaGodišnja naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Geosciences 2018” Poštovane kolege, Upravni odbor Bugarskog geološkog društva (BGD) vas poziva da učestvujete na Godišnjaoj naučnoj konferenciji BGD-a sa međunarodnim učešćem „Geosciences 2018”, koja će biti održana 6 i 7 decembra 2018. godine u Auli Univerziteta „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji.

Prva međunarodna naučno-tehnička konferencija

Objavljeno: 15.07.2018. - 15:33 | Autor: |
Poštovane kolege, Kompanija NIS vas poziva da postanete učesnik Prve naučno-tehničke konferencije The 1st NIS GeoConference (Novel Industry & Science), koja će se održati 10-12 oktobra 2018. u Novom Sadu. Konferencija je namenjena stručnjacima iz naftnih, servisnih kompanija i naučno-istraživačkih institucija.

Naučni skup „150 godina od rođenja Vladimira Laskareva“

Objavljeno: 30.05.2018. - 15:35 | Autor: |
Vladimir_D_LaskarevNaučni skup „150 godina od rođenja Vladimira Laskareva“ PRVO OBAVEŠTENJE Srpska akademija nauka i umetnosti (Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke) i Srpsko geološko društvo organizuju jednodnevni naučni skup „150 godina od rođenja Vladimira Laskareva“. Skup će se održati u SANU 3. decembra 2018. godine.

Dodeljene nagrade za najbolji rad mladih geologa u 2017. godini

Objavljeno: 05.03.2018. - 15:41 | Autor: |
NagradaNa redovnoj godišnjoj Skupštini Društva dodeljene su nagrade po stalno otvorenom konkursu za najbolji rad mladih geologa i studenata. Komisija u sastavu V. Cvetkov, P. Vulić i D. Savić donela je jednoglasnu Odluku da se prva nagrada dodeli Vladimiru Šarabi za rad pod naslovom "Biohidrogeologija na mestima isticanja odabranih pojava termomineralnih voda Srbije" koji je prethodno saopšten na prolećnom zboru Društva i koji je publikovan u Zapisnicima SGD-a za 2017. godinu. Druga nagrada je dodeljena Bojani Džinić za rad pod naslovom "Rudistni krečnjaci lokaliteta Svilanovo (JZ Srbija)" koji je takođe prethodno saopšten na Zboru i koji je publikovan u Zapisnicima za 2017. godinu.

Održana redovna godišnja Skupština SGD-a

Objavljeno: 03.03.2018. - 15:44 | Autor: |
skupstina_bannerPoštovani članovi Društva, redovna godišnja Skupština je održana u petak 02.03.2018. godine u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta sa odloženim početkom. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora članova radnog predsedništva, predsednik Društva Meri Ganić je predstavila sve izveštaje dok je sekretar Uroš Đurić predstavio plan rada Uprave za tekuću godinu.