Руководство

Руководство

Органи СГД према Статуту су: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

Руководство СГД чини: Управа, Надзорни одбор и Суд части.


О Д Л У К А

о саставу руководства Српског геолошког друштва за мандатни период 2021-2023

На основу члана 44. став 8 и члана 48. Статута СГД-а, на годишњој изборној скупштини СГД-а (одржаној 14.01.2021.) изабрано је ново руководство. Састав органа СГД за мандатни период 2021-2023, чине:


Управа СГД


  1. Владимир Симић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет; председник СГД-а
  2. Даница Срећковић-Батоћанин; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет; потпредседник СГД-а
  3. Драгољуб Бајић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет; секретар СГД-а
  4. Зоран Миладиновић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет; благајник СГД-а
  5. Ненад Марић; Универзитет у Београду, Шумарски факултет; технички секретар СГД-а
  6. Невенка Ђерић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
  7. Предраг Цвијић; НТЦ НИС Нафтагас д.о.о.;
  8. Данијела Божић; ЕПС;
  9. Соња Ђокановић; Геолошки завод Србије.

док је Мери Ганић (Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет), у својству помажућег лица јер је обављала функцију претходног председника СГД.


Надзорни одбор СГД


1. Биљана Аболмасов; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Борис Вакањац; Универзитет Метрополитан, Београд, Факултет за примењену екологију – Футура
3. Миодраг Бањешевић; Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору


Суд части СГД


1. Љупко Рундић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Кристина Шарић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
3. Ирис Вуковић – Картал.

Сви чланови органа СГД су прихватили и потврдили учешће у органима СГД.

Председник изборне Скупштине СГД-а

Др Мери Ганић