Руководство

Руководство

Органи СГД према Статуту су: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

Руководство СГД чини: Управа, Надзорни одбор и Суд части.


О Д Л У К А

о саставу руководства Српског геолошког друштва за мандатни период 2016-2018

На основу члана 44. став 8 и члана 48. Статута СГД-а, на годишњој изборној скупштини СГД-а (одржанa 16.12.2016.) као и на седници Управе СГД-а (одржане 27.12.2016.) изабрано је ново руководство. Састав органа СГД за мандатни период 2016-2018, чине:


Управа СГД


1. Мери Ганић; Председник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

2. Раде Јеленковић; Потпредседник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

3. Урош Ђурић; Секретар; Универзитет у Београду, Грађевински факултет

4. Дејан Радивојевић; Благајник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

5. Предраг Вулић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

6. Владислав Гајић; „НИС Газпром нефт а.д.“ Нови Сад

7. Љубинко Савић; Привредна комора Србије

8. Драгана Савић; „Geoing Group d.o.o.“, Београд

9. Весна Цветков; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

док је Зоран Стевановић (Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет), у својству помажућег лица јер је обављао функцију претходног председника СГД.


Надзорни одбор СГД


1. Весна Ристић-Вакањац; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Александра Маран Стевановић; Природњачки музеј Београд
3. Зоран Радић; Универзитет у Београду, Грађевински факултет


Суд части СГД


1. Александар Костић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Милена Цукавац; Републички геодетски завод
3. Родољуб Гајић; Геолошки завод Србије

Сви чланови органа СГД су прихватили и потврдили учешће у органима СГД.

Председник СГД

Проф др Мери Ганић