Зашто бити члан?

Српско геолошко друштво чини око 200 чланова, геолога, сарадника сродних дисциплина или једноставно пријатеља природе, из Србије и иностранства (списак активних чланова се налази на следећем ЛИНКУ)

Активни чланови добијају бесплатно књигу Записника СГД, имају попусте при организацији скупова у режили СГД, приступ библиотеци и архиву Друштва, бесплатно учествују у краћим стручним екскурзијама у организацији СГД, имају право на помоћ при издавању својих радова или учествовања на стручним и научним скуповима, имају могућност да учествују у радовима Секција и Комисија као и различитим иницијативама и акцијама унутар Друштва итд.

Користећи богата искуства и учећи на примерима наших научника и професора, најмлађе чланство СГД-а остварује одличне резултате и код нас и у свету. Стога они заузврат добијају велики подстицај за свој рад од стране Друштва

Најмлађи чланови имају права да учествују на конкурсу за младе геологе и студенте