Посебна издања

У посебне публикације СГД спадају домаће и међународне публикације везане за научне скупове (Зборници радова, књиге апстракта, водичи са конгреса, симпозијума, конференција, савeтовања и друго), пригодна издања у виду споменица и друге публикације геолошке тематике.

 

1 НАУЧНИ СКУПОВИ

1.1. НАЦИОНАЛНИ ГЕОЛОШКИ КОНГРЕСИ

 

Зборник апстраката XVIII Конгресa геолога Србије – Book of abstracts of the XVIII Serbian Geological Congress

Зборник радова XVI Конгреса геолога Србије (Доњи Милановац, 2014) = Proceedings of the XVI Serbian Geological Congress

Field Trip Guide XVI Serbian Geological Congress

 

Neogene and Quaternary Stratigraphy – Actual Terminology and Nomenclature (Programme and Abstracts Volume)(Belgrade, 2013)

 

The Geology in Digital Age : Proceedings of the 17th Meeting of the Association of European Geological Societies, MAEGS 17 (Belgrade, 2011)

Field Trip Guide: 17 MAEGS (Belgrade, 2011)

 

Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем (Београд, 2010) = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia

 

Зборник радова 14. конгреса геолога Србије и Црне Горе (Нови Сад, 2005) = Proceeding of the 14. Congress of Geologists od Serbia and Montenegro

14. Конгрес геолога Србије и Црне Горе – Пленaрни реферати (Нови Сад, 2005)

 

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. I (Herceg Novi, 1998)

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. II (Herceg Novi, 1998)

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. III (Herceg Novi, 1998)

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. IV (Herceg Novi, 1998)

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. V (Herceg Novi, 1998)

XIII Kongres geologa Jugoslavije – vol. VI (Herceg Novi, 1998)

 

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. I (Ohrid, 1990)

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. II (Ohrid, 1990)

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. III (Ohrid, 1990)

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. IV (Ohrid, 1990)

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. V (Ohrid, 1990)

XII Конгрес на геолози на Југославија, vol. VI (Ohrid, 1990)

 

XI Kongres geologa Jugoslavije, vol. I (Tara, 1986)

XI Kongres geologa Jugoslavije, vol. II (Tara, 1986)

XI Kongres geologa Jugoslavije, vol. III (Tara, 1986)

XI Kongres geologa Jugoslavije, vol. IV (Tara, 1986)

XI Kongres geologa Jugoslavije, vol. V (Tara, 1986)

XI Kongres geologa Jugoslavije, Zaključci (Tara, 1986)

XI Kongres geologa SFR Jugoslavije, Rezolucija (Tara, 1986)

 

X Jubilarni kongres geologa Jugoslavije, vol. I (Budva, 1982)

X Jubilarni kongres geologa Jugoslavije, vol. II (Budva, 1982)

X Jubilarni kongres geologa Jugoslavije, vol. III (Budva, 1982)

X Jubilarni kongres geologa Jugoslavije, vol. IV (Budva, 1982)

 

IX Kongres geologa Jugoslavije, vol. I (Sarajevo, 1978)

IX Kongres geologa Jugoslavije, vol. II (Sarajevo, 1978)

IX Kongres geologa Jugoslavije, Plenarni referati (Sarajevo, 1978)

IX Kongres geologa Jugoslavije, Vodič eskurzija (Sarajevo, 1978)

 

8. Jugoslovanski geološki kongres, vol. 1 (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, vol. 2 (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, vol. 3 (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, vol. 4 (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, vol. 5 (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, Povzetki referatov (Bled, 1974)

8. Jugoslovanski geološki kongres, Vodnik po ekskurzijah (Bled, 1974)

 

VII Kongres geologa SFRJ, vol. 1 (Zagreb, 1970)

VII Kongres geologa SFRJ, vol. 2 (Zagreb, 1970)

VII Kongres geol. SFRJ, Sadržaji referata (Zagreb, 1970)

 

Referati VI savetovanja, vol. I (Ohrid, 1966)

Referati VI savetovanja, vol. II (Ohrid, 1966)

 

Referati V savetovanja, vol. I (Beograd, 1962)

Referati V savetovanja, vol. II (Beograd, 1962)

Referati V savetovanja, vol. III (Beograd, 1962)

 

III Конгрес геолога Југославије, vol. 1. (Budva, 1959)

III Конгрес геолога Југославије, vol. 2. (Budva, 1959)

 

II Kongres geologa Jugoslavije (Sarajevo, 1957)

 

Prvi Jugoslovanski geološki kongres (Bled, 1954)

 

I Savjetovanje geologa FNRJ (Zagreb, 1952)

 

1.2. МЕЂУНАРОДНИ ГЕОЛОШКИ КОНГРЕСИ (у орг. Савеза геолошких друштава Југославије и/или СГД)

 

 

The Geology in Digital Age : Proceedings of the 17th Meeting of the Association of European Geological Societies, MAEGS 17 (Belgrade, 2011)

Field Trip Guide: 17 MAEGS (Belgrade, 2011)

 

 

Proceeding of the XVIII Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association

XVIII Congress CBGA (Belgrade, 2006) (field guide-map)

Proceeding of the V Meeting of the European Geological Societies (Dubrovnik, 1987)

V Meeting of the European Geological Societies – Excursion Field Guide (Dubrovnik, 1987)

 

1.3. ГЕОЛОШКИ СКУПОВИ МАЊЕГ ОБИМА

 

Neogene and Quaternary Stratigraphy – Actual Terminology and Nomenclature (Programme and Abstracts Volume) (Belgrade, 2013)

 

First International Workshop: “Neogene of Central and Southeastern Europe” – Abstracts (Novi Sad, 2005)

Paleolimnology of the Serbian Neogene (Belgrade, 2005)

Geology of Djerdap area – International symposium Geology of South Carpathians in the Danube Gorges (Donji MIlanovac, 1997)

Proceeding I International Conference on Rudistes (Belgrade, 2002)

I International Conference on Rudistes- Abstracts (Belgrade, 1988)

VII International Symposium on Ostracodes – Proceedings (Belgrade, 1979)

VII International Symposium on Ostracodes – Additional Communications and Discussions (Belgrade, 1979)

VII International Symposium on Ostracodes – Excursions Guide (Belgrade, 1979)

 

 

2. ЈУБИЛАPНА ИЗДАЊА

 

100 година Српског геолошког друштва – јубилана књига

100 година Српског геолошког друштва – споменица

 

Споменица 60 година Српског геолошког друштва