INFACT Project

ИНФОРМАЦИЈE О ПРОЈЕКТУ „INFACT“

www.infactproject.eu

INFACT HZDR

Разлози за покретање пројекта
С обзиром на то да се нова лежишта минералних сировина налазе у удаљеним регионима и на већим дубинама, откривање тих минералних ресурса представља већи изазов у погледу технологије и метода. Истовремено, успех нових истраживачких пројеката све више зависи од степена укључивања што више интересних група из цивилног друштва. INFACT (иновативне, неинвазивне и потпуно прихватљиве технологије истраживања) доводи партнере из науке и истраживања, индустрије, владиних агенција и непрофитних организација у контакт са локалним популацијама на које директно утиче истраживање. Радећи у сарадњи, патнери на пројекту имају за циљ развој, размену и ширење еколошки прихватљивих метода истраживања.
Референтна подручја: Северно, централно и јужно
До сада није било могућности за тестирање нових технологија у ЕУ у реалним условима или за процену њихових перформанси у поређењу са традиционалним методама. Стога су одабрана референтна подручја за која је карактеристична тренутна или историјска рударска активност:
• Северни регион: Sakatti (Cu-Ni-PGE ležišta, Finska)
• Централни регион: Geyer, (Erzgebirge), Источни део Немачке – лежишта Sn, Zn, W, Mo, Cu, Fe, Ag i In.
• Јужни регион: лежиште Cu Cobre Las Cruces и познато античко лежиште полиметаличне руде Minas de Ríotinto у Шпанији.
Партнери INFACT пројекта
Agencia de Innovation y Desarrollo (IDEA), Anglo American Sakatti Oy, Arhus Geo, Atalaya Mining, ATClave, Cobre las Cruces, Dialogik, European Federation of Geologists (EFG), Fraunhofer IAO, GALSA (Geotech), Geognosia, Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF) at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (coordinator), Oulu Mining School, SRK Exploration Services, Supracon, SYKE, University of Eastern Finland.
www.hzdr.de/infact
За више информација:
Dr. Richard Gloaguen | Head Exploration Division
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at HZDR
Tel. +49 351 260-4424 | E-Mail: r.gloaguen@hzdr.de

Контакт за медије:
Anja Weigl | Press officer
Tel. +49 351 260-4427 | E-Mail: a.weigl@hzdr.de
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology | Chemnitzer Strasse 40 | 09599 Freiberg | Germany |
www.hzdr.de/infact

Промоција пројекта и резултата у Србији:

Српско геолошко друштво – www.sgd.rs

Контакт: проф. др Владимир Симић, е-пошта:vladimir.simic(at)rgf.bg.ac.rs


04.03.2018.


pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir
INFACT press release ЋИР INFACT press release LAT INFACT brochure ENG INFACT poster ENG

27.06.2018.


pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir
INFACT poster
FIN
INFACT poster
SPA
INFACT poster v2
ENG

 28.08.2018.


pdf iconCir pdf iconCir
INFACT’s 1’st trials  First times – #01

 28.03.2020.


pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir pdf iconCir
BROCHURE 2020 ENG ERS BROCHURE 2020 ENG MEDIA KIT UPDATE ENG PRESS RELEASE ENG SMART EXPLORATION PR ENG

Билтени пројекта „INFACT“


INFACT Project Newsletter #01

INFACT Project Newsletter #02

INFACT Project Newsletter #03

INFACT Project Newsletter #04

INFACT Project Newsletter #05


Поштоване колегинице и колеге, актуелне информације можете погледати и на следећој адреси: LINKU


EU icon

“Пројекат је финансијски подржан у оквиру програма финансирања науке и технолошког развоја – Хоризонт 2020 од стране Европске Уније – грант бр. 776487″