Етички кодекс

Етички кодекс за појединце је израђен 2007. године, на основу Етичког кодекса Европске федерације геолога (ЕФГ), и био је један услова да се приступи овој струковној организацији. Сваки члан СГД је дужан да се придржава етичког кодекса.

Етички кодекс за организације и компаније је усвојен на Годишњој скупштини СГД 12.06.2013 и ради одговорног и коректног понашања препоручујемо да организавије чија деланост је везана за геологију да је потпишу и да се ње придржавају.

Оба етичка кодекса су постављени у одговарајућим субфолдерима овог одељка.