Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


Jesenji zbor Srpskog geološkog društva

Objavljeno: 10.12.2019. - 13:06 | Autor: |
SGD logo Srpsko geološko društvo vas poziva na: JESENJI ZBOR koji će biti održan 12. decembra 2019, sa početkom u 14:00 časova u Svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7; Beograd) Raspored predavanja - klikom na "opširnije".

Predavanje: Vibracioni spektri molekula H2O i (OH) u mineralima primenom polarizovanog zračenja u bliskom infracrvenom području (4000 do 12500 cm-1), na primerima berila, anabergita, lizardita, kaolinita i montmorijonita

Objavljeno: 21.11.2019. - 17:33 | Autor: |
Poštovane koleginice i kolege, SGD logoZadovoljstvo nam je da vas obavestimo da Sekcija za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju Srpskog geološkog društva organizuje predavanje dr Mihovila Logara, redovnog profesora RGF-a u penziji, pod naslovom „Vibracioni spektri molekula H2O i (OH) u mineralima primenom polarizovanog zračenja u bliskom infracrvenom području (4000 do 12500 cm-1), na primerima berila, anabergita, lizardita, kaolinita i montmorijonita“.

Zbor Sekcije za Istoriju geologije

Objavljeno: 20.11.2019. - 21:21 | Autor: |
Poštovane koleginice i kolege, SGD logopozivamo vas da 29.11.2019. prisustvujete Zboru Sekcije za Istoriju geologije koji će se održati u Svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta sa početkom u 13:00 časova. Zbor je tematskog karaktera i posvećen je značjanim godišnjicama velikana srpske i svetske geologije.

9. Simpozijum o zaštiti karsta

Objavljeno: 29.10.2019. - 20:25 | Autor: |
Akademski speleološko - alpinistički klub vas poziva na 9. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI KARSTA koji će biti održan u Beogradu od 01 - 03. novembra 2019. godine. Suorganizatori 9. Simpozijuma o zaštiti karsta su Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije.

The Canary in the Cage: Community Voices and Social License to Operate in Central Eastern Europe

Objavljeno: - 11:22 | Autor: |
INFACTObaveštavamo zainteresovane članove SGD da je na „6th International Congress on Environmental and Social Responsibility in Mining“, održanom septembra ove godine u Čileu, predstavljen rad pod naslovom: “The Canary in the Cage: Community Voices and Social License to Operate in Central Eastern Europe”, autora Marka Proctora i Dr Cathryn MacCallum. Rad se dobrim delom oslanja na podatke dobijene u Srbiji tokom rada na projektu INFACT, i na kome su mu pomagali oko organizacije sastanaka članovi SGD. Program konferencije

Prezentacija o rezultatima projekta INFACT

Objavljeno: 17.10.2019. - 01:18 | Autor: |
U okviru 9. Međunarodne konferencije o mineralnim resursima u Republici Srbiji naš član Dr Vladimir Simić će održati u sredu 06.11.2019. godine sa početkom u 13.05 časova - kraću prezentaciju o rezultatima projekta INFACT na kojem je jedan od partnera naše Društvo. Više informacija možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji konferencije.

Projekat INFACT – treći bilten

Objavljeno: - 01:06 | Autor: |
INFACTPoštovani članovi Društva, obaveštavamo Vas da je objavljen treći po redu bilten projekta INFACT (The Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) u čijoj realizaciji aktivno učestvuje naše Društvo. Bilten na engleskom jeziku možete pročitati OVDE

1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem (prvo obavještenje)

Objavljeno: 08.10.2019. - 16:36 | Autor: |
Pod pokroviteljstvom Predsjednika Vlade Crne Gore, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore i Crnogorsko geološko društvo organizuju 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, od 14. do 16. maja 2020. godine u Budvi. Podršku održavanju Kongresa će pružiti Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i kompanije: "Rudnik uglja Pljevlja", "Uniprom metali", "Elektroprivreda Crne Gore" i druge crnogorske kompanije.

Uspešno realizovana ekskurzija mađarskih geologa “Kroz Dinaride Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine”

Objavljeno: 24.09.2019. - 14:46 | Autor: |
Stručna ekskurzija (geotrip) sa učešćem 22 geologa članova Mađarskog geološkog društva (MGD), Geološkog zavoda Mađarske, Univerziteta u Budimpešti, Segedinu, Miškolcu, Šopronu kao i drugih institucija i privatnih kompanija, je uspešno realizovana u periodu 8-16 septembar 2019. Grupu učesnika iz Mađarske predvodili su potpredsednik MGD Szabolcs Leél-Őssy i sekretari u prethodnom mandatu Tibor Cserny i Babinszki Edit, dok su vodiči i organizatori sa strane SGD bili profesori Zoran Stevanović i Dragan Milovanović. Ova ekskurzija je planirana i realizovana kao deo zajedničkih aktivnosti u okviru Ugovora o saradnji dva društva zaključenog tokom juna 2015.