Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


POSETA STUDENATA IZ GRČKE

Objavljeno: 03.08.2023. - 15:33 | Autor: |
Srpsko geološko društvo, sekcija za Ekonomsku geologiju, bila je organizator posete delegacije grčkih studenata članova studentskog odelenja Udruženja ekonomskih geologa, u periodu od 1-7 jula 2023. godine. Tokom posete Srbiji, pored obilaska Univerziteta u Beogradu – Rudarsko-geološkog fakulteta i Muzeja Nikole Tesle, akcenat je bio na upoznavanju sa našim ležištima mineralnih sirovina, ali i kulturno-istorijskim spomenicima. Tom prilikom obišli smo u ponedeljak 3. jula ležište i površinski kop Drmno, a nakon toga i Viminacijum. Na putu za Žagubicu svratili smo i do manastira Gornjak. U utorak 4. jula domaćin nam je bila kompanija Dandi Plemeniti Metali, gde su kolege iz grčke upoznate sa geološkim istraživanjima ležišta zlata u sedimentima, kao i sa najnovijim otkrićem ležištem Čoka Rakita. U petak 5. jula obišli smo preduzeće Zlatna Reka Resursi, gde su nas domaćini upoznali sa načinom istraživanja polimetaličnih ležišta na Rogozni. Tokom popodneva istog dana obišli smo i stari grad Maglič, koristeći skelu za prevoz. Poslednjeg terenskog dana 6. jula obišli smo kompaniju Rio Sava Exploration u Loznici, gde je studentima prezentovan način i rezultati istraživanja ležišta jadarita i borata. Tokom posete svim lokacijama studentima je bilo omogućeno i upoznavanje sa karakterističnim intervalima jezgra, što je doprinelo boljem razumevanju geološke problematike istraživanja ležišta. U ime Srpskog geološkog društva zahvaljujem se svim kolegama iz navedenih kompanija na pomoći u organizaciji i realizaciji ove stručne ekskurzije. Više o poseti grčkih studenata u originalnom tekstu na engleskom.

Predavanje sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju

Objavljeno: 19.06.2023. - 16:01 | Autor: |
  Poštovane koleginice i kolege, u organizaciji Sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju Srpskog geološkog društva u ponedeljak, 26. juna 2023., u 11:00 časova, održaće se predavanje: Illuminating mantle metasomatismProf. Stephen Foley, ARC Centre for Core to Crust Fluid Systems, Macquarie University, Australia    Predavanje će se održati u Svečanoj sali Departmana za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju, u zgradi Hemijskog fakulteta na Studentskom trgu broj 16, IV sprat, sala 733. DOBRODOŠLI!

Obaveštenje – EGF

Objavljeno: 29.05.2023. - 13:18 | Autor: |
  Poštovane koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je naše društvo bilo domaćin ovogodišnjeg prolećnog sastanka delegata Evropske Federacije Geologa (EFG), kao i suorganizator seminara o PERC standardu prikazivanja rezultata geoloških istraživanja resursa i rezervi mineralnih sirovina. Na skupu je učestvovalo 55 domaćih i inostranih stručnjaka, od kojih 9 onlajn, a kurs je održao Edmund Sajds. Zahvaljujemo se svim učesnicima seminara, a naročito našim uvaženim sponzorima kompanijama DPM Avala, Zlatna Reka Resursi, Jantar grupi i Taš grupi. Uprava SGD

Predavanja kolega sa francuskog univerziteta ENPC Paris Tech

Objavljeno: 06.05.2023. - 16:07 | Autor: |
  Poštovani članovi i prijatelji, u periodu od 07. - 09. maja 2023. godine boraviće u Beogradu delegacija francuskog univerziteta ENPC Paris Tech (Ecole Nationale des Ponts et Chausses). Domaćini posete su Beogradski univerzitet, Srpska akademija nauka i umetnosti, Građevinski fakultet i Udruženje Milutin Milanković. Povodom toga biće održana predavanja kolega iz Pariza i to:   Ponedeljak 08. maj u 11:00 časova, Svečana sala Univerziteta u Beogradu zgrada Rektorata, Studentski Trg broj 1 prof. Daniel Šercer - Interakcija klimatskih promena i prekidnih vremenskih serija: od Milankovićevih 30 -70 hiljada godina do milisekundi u turbulentnim procesima   Utorak 09. Maj u 10:00 časova, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandraa 73 dr Julija Čigurinska - Korišćenje dostignuća projekta RainGain u kratkoročnoj prognozi jakih pljuskova sa finom vremenskom i prostornom rezolucijom za prognozu i upravljanje urbanim poplavama   DOBRODOŠLI! Udruženje Milutin Milanković

OBAVEŠTENJE – Geološki glasnik

Objavljeno: 28.04.2023. - 12:40 | Autor: |

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je JU Zavod za geološka istraživanja u pripremi osamnaestog redovnog izdanja naučno-stručnog časopisa Geološki glasnik. U cilju prezentacije rezultata istraživanja iz oblasti različitih geoloških disciplina i razvoja geologije u Crnoj Gori, pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na slanju vaših naučnih i stručnih radova. Rok za slanje radova je 15. septembar 2023. godine. Upustvo za pisanje i slanje radova nalazi se OVDE. Takođe, najlepše Vas molimo da ovo obaveštenje prosledite kolegama, studentima i ostalim potencijalno zainteresovanima. Srdačan pozdrav, JU Zavod za geološka istraživanja

III Kongres geologa Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 27.04.2023. - 14:32 | Autor: |
  Poštovane koleginice i kolege, OVDE možete videti Prvo obaveštenje za III Kongres geologa Bosne i Hercegovine koje će se održati u periodu: 21.-23. septembar u Neumu. Molimo Vas da prosledite ovu informaciju svojim kontaktima i prijateljima.

Sekcija za MPGS SGD-a – najava predavanja

Objavljeno: 05.04.2023. - 10:10 | Autor: |
  Poštovane koleginice i kolege,   pozivamo Vas da prisustvujete seminaru o primeni EBSD metode u organizaciji Sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju Srpskog geološkog društva koji će se održati u sredu 12.04.2023. godine. Planirana su sledeća predavanja:
  • EBSD – nova mineraloška metoda u laboratoriji za elektronsku mikroskopiju RGF-a
Predavač dr Dejan Prelević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet,
  • EBSD - primena u karakterizaciji mikrostrukture metalnih materijala
Predavač dr Tamara Radetić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet,
  • Primena EBSD metode u magmatskoj petrologiji i rudnoj mineralogiji
Predavač dr Zoja Vukmanović, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Velika Britanija.   Predavanja će se održati u svečanoj sali Departmana za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju, u zgradi Hemijskog fakulteta na Studentskom trgu broj 16, IV sprat, sala 733, sa početkom u 10:00.   DOBRODOŠLI!