Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem (prvo obavještenje)

Objavljeno: 08.10.2019. - 16:36 | Autor: |
Pod pokroviteljstvom Predsjednika Vlade Crne Gore, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore i Crnogorsko geološko društvo organizuju 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, od 14. do 16. maja 2020. godine u Budvi. Podršku održavanju Kongresa će pružiti Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i kompanije: "Rudnik uglja Pljevlja", "Uniprom metali", "Elektroprivreda Crne Gore" i druge crnogorske kompanije.

Uspešno realizovana ekskurzija mađarskih geologa “Kroz Dinaride Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine”

Objavljeno: 24.09.2019. - 14:46 | Autor: |
Stručna ekskurzija (geotrip) sa učešćem 22 geologa članova Mađarskog geološkog društva (MGD), Geološkog zavoda Mađarske, Univerziteta u Budimpešti, Segedinu, Miškolcu, Šopronu kao i drugih institucija i privatnih kompanija, je uspešno realizovana u periodu 8-16 septembar 2019. Grupu učesnika iz Mađarske predvodili su potpredsednik MGD Szabolcs Leél-Őssy i sekretari u prethodnom mandatu Tibor Cserny i Babinszki Edit, dok su vodiči i organizatori sa strane SGD bili profesori Zoran Stevanović i Dragan Milovanović. Ova ekskurzija je planirana i realizovana kao deo zajedničkih aktivnosti u okviru Ugovora o saradnji dva društva zaključenog tokom juna 2015.

9. Simpozijum o zaštiti karsta

Objavljeno: 15.09.2019. - 20:25 | Autor: |
Akademski speleološko - alpinistički klub vas poziva na 9. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI KARSTA koji će biti održan u Beogradu od 01 - 03. novembra 2019. godine. Suorganizatori 9. Simpozijuma o zaštiti karsta su Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije.

II. Kongres geologa Bosne i Hercegovine (02-04.10.2019.)

Objavljeno: 09.09.2019. - 13:12 | Autor: |
Poštovane kolege, Udruženje geologa u Bosni i Hercegovini organizuje II Kongres geologa BiH koji će biti održan u Laktašima od 02-04.10.2019. godine. Imajući u vidu da neki radovi nisu slani na email udruženja, već posredno preko organizatora, molim Vas da provjerite da li u satinici imaju radovi koje ste posalali a ako nema da do srijede 11.09.2019. godine javite isključivo na e-mail: 2kongresgeologabih@gmail.com, a po potrebi i ponovo pošaljete apstrakt/rad.

Anketa o zapošljavanju geologa u Evropi

Objavljeno: 07.09.2019. - 22:49 | Autor: |
Poštovani članovi Društva, U ime Evropske federacije geologa (EFG) čiji je naše Društvo punopravni član, pozivamo vas da popunite anketu o zapošljavanju geologa u Evropi. Cilj ankete je analiza tržišta rada za geologe u Evropi: U kojim privrednim granama rade profesionalni geolozi? Da li su poslovi koje obavljaju u skladu sa njihovim obrazovanjem? Koriste li mogućnosti zaposlenja u drugim evropskim zemljama? Koji su izgledi za budućnost?

Pozivnica za izložbu „fotografija“: PRIZORI OKUPANI ELEKTRONIMA

Objavljeno: 06.09.2019. - 15:00 | Autor: |
Poštovani članovi i prijatelji SGD-a, Laboratorija za SEM RGF-a, Srpsko geološko društvo i Rudarsko-geološki fakultet Vas pozivaju na otvaranje izložbe „fotografija“ pod nazivom "Prizori okupani elektronima" (Laboratorija za SEM RGF-a: deset godina u službi srpske naučne zajednice). Svečano otvaranje izložbe SEM snimaka će se održati u četvrtak 12.09.2019. godine u 18:30 časova u Milenijumskoj kuli na Gardošu (Zemun).

Geo-ekskurzija „Karpatski karst Srbije i Rumunije“ – jun 2019.

Objavljeno: 25.07.2019. - 22:53 | Autor: |
Geo-ekskurzija „Karpatski karst Srbije i Rumunije“ Međunarodne asocijacije hidrogeologa (IAH) jun 2019.Komisija za karst Međunarodne asocijacije hidrogeologa (IAH) u saradnji sa Komisijom za karst Srpskog geološkog društva i nacionalnim ogrankom IAH za Srbiju organizovala je i uspešno sprovela Geo-ekskurziju po terenima karpatskog karsta Rumunije i Srbije. Ekskurzija je organizovana i sprovedena zajedničkim snagama rumunskih i srpskih hidrogeologa od 14-18. juna 2019. godine i ujedno je predstavljala uvod za 4. Konferenciju centralnoevropske grupe IAH.

Novi sajt SGD-a i e-biblioteka

Objavljeno: 04.07.2019. - 21:49 | Autor: |
Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo sve članove i prijatelje SGD-a da je počeo sa radom novi sajt Društva. Zadržan je isti prepoznatljivi dizajn ali je celokupan sajt prebačen na drugu platformu (WordPress) što obezbeđuje bolju funkcionalnost, stabilnost i najnovije multimedijalne sadržaje. Pored osnovnog sajta, Društvo je pokrenulo i e-biblioteku u kojoj se trenutno nalaze svi do sada publikovani Zapisnici SGD-a, zbornici radova sa svih do sada održanih nacionalnih kongresa (Jugoslavije i Srbije), zapisnici tekuće i prethodne Uprave, zapisnici Skupštine, izveštaji Komisija i sekcija i važniji pravilnici Društva. E-biblioteci možete pristupiti direktno sa sajta  preko navigacionog izbornika ili klikom na sledeći link. Sve publikacije su u PDF formatu i otvorene za preuzimanje. Uskoro će biti omogućeni i novi sadržaji na sajtu koji su trenutno u fazi testiranja.