Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


Tribina Biblioteke SANU – 6. oktobar 2020.

Objavljeno: 01.10.2020. - 23:07 | Autor: |
Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti ima čast da Vas zamoli da prisustvujete prikazivanju izdanja Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU Vladimir D. Laskarev – život i delo : povodom 150 godina od rođenja / urednici Vidojko Jović, Meri Ganić Stevan Bošković – život i delo : povodom 150 godina od rođenja / urednici Vidojko Jović, Saša Bakrač Geohazard u Srbiji u 21. veku : znanje je najbolji bedem protiv stihije / urednik Vladica Cvetković. – Beograd

Iris Vuković – izabrani potpredsednik Evropske federacije geologa

Objavljeno: 24.06.2020. - 23:56 | Autor: |
Poštovane koleginice i kolege, Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je naša koleginica, dugogodišnji član Srpskog geološkog društva i naš delegat u Evropskoj federaciji geologa, Iris Vuković, izabrana za potpredsednika Evropske federacije geologa (EFG). Njen izbor predstavlja veliku čast kako za naše Društvo tako i za srpsku geologiju u celini.

Zapisnici SGD-a za 2019. godinu

Objavljeno: 01.04.2020. - 01:35 | Autor: |
Poštovani članovi Društva, sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u e-biblioteci Društva postavljena najnovija sveska Zapisnika SGD-a za 2019. godinu. Sveska je besplatna za preuzimanje. Počevši od ove sveske, radovi objavljeni u Zapisnicima SGD-a se boduju prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača kao radovi M54 kategorije. Ujedno vas pozivamo da se prijavite i izložite rezultate vaših istraživanja na predstojećim zborovima Društva, koji potom mogu biti objavljeni u Zapisnicima za tekuću (2020) godinu.

9. međunarodna radionica „Neogene of Central and South-Eastern Europe“ Tuzla, BiH (2021)

Objavljeno: - 01:22 | Autor: |
Poštovane kolege i članovi Društva, obaveštavamo vas da će u periodu od 31.05. - 04.06.2021. godine biti održana 9. Međunarodna radionica "Neogene of Central and South-Eastern Europe" . Radionica će biti održana na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Više informacija možete pronaći u prvom pozivu koji se nalazi u .pdf prilogu (na engleskom). prof. Dr Elvir Babajić, ispred organizacionog odbora "9thNCSEE"

EFG Endorsed PERC Seminar

Objavljeno: 01.02.2020. - 23:12 | Autor: |
Srpsko geološko društvo i Evropska federacija geologa pozivaju vas na EFG Endorsed PERC Seminar koji će se održati 20. maja 2020. u hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru. Ovaj seminar će predstavljati uvod u principe na kojima se zasnivaju navedeni standardi sa posebnim osvrtom na PERC Standard. Naglasak će biti na ulozi i odgovornostima kompetentnog lica tokom priprema procena i izveštaja u skladu sa PERC Standardom. Seminar je namenjen izvršiocima koji imaju zvanje Kompetentnih/kvalifikovanih lica vezano za izveštavanje o rezultatima istraživanja, resursimaa i rezervama mineralnih sirovina, kao i za one koji se pripremaju za ova zvanja.

Redovna Skupština SGD

Objavljeno: 30.01.2020. - 13:00 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, Obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u u ponedeljak 03.02.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7, Beograd, prvi sprat). U prilogu je dat predlog dnevnog reda

Predavanje: „Krečnjački nanofosili i njihova primjena, primjer na bušotini KC4 (Z. Srbija)“; dr Stjepan Ćorić

Objavljeno: 27.01.2020. - 12:16 | Autor: |
SGD logo Obaveštavamo sve članove Društva, da će na redovnoj sednici Skupštine društva koja će biti održana 03.02.2020., dr Stejpan Ćorić održati predavanje po pozivu sa naslovom  "Krečnjački nanofosili i njihova primjena, primjer na bušotini KC4 (Z. Srbija)" koje će biti upriličeno povodom dodeljivanja statusa počasnog člana Društva dr Ćoriću.