ПУБЛИКАЦИЈЕ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје публикацију „Записници Српског геолошког друштва“. Записници излазе по правилу једанпут годишње. У Записницима се објављују научни и стручни резултати геолошких истраживања, које су чланови Друштва и други стручњаци, по правилу, саопштили на зборовима или скуповима Друштва. Објављују се и други пригодни текстови („Ин мемориам“, саопштења са међународних скупова и др.).

Друштво издаје и монографије у оквиру „Серијала монографија СГД”.
Поред часописа „Записници Српског геолошког друштва“ и „Серијала монографија СГД”, Друштво издаје, према потреби, и посебне публикације, које се односе првенствено на научне скупове (конгресе, симпозијуме, конференције) и др.