О нама

Молимо Вас да прочитате АПЕЛ ГЕОЛОЗИМА које је након преузимања функције Председника СГД у име Управе упутио Проф др Зоран Стевановић.

Поштоване колегинице и колеге геолози,

На седници Управе Српског геолошког друштва, 2. октобра 2012. године, договорено је да се упути позив и молба нашим геолозима за веће ангажовање и већи допринос раду Српског геолошког друштва.
Српско геолошко друштво једно је од најстаријих научних друштава у нас. Основано је 1891. године са циљем да „геолошки проучава српске и остале земље Балканског полуострва и да своје чланове и остале заинтересоване обавештава о достигнућима геологије и сродних наука“.
Друштво је допринело брзом напретку српске геологије, а тада постављени темељи омогућили су да са успехом опстане до данашњих дана. Значајан јубилеј, 120 година од оснивања Друштво је прошле године обележило свечаном академијом у згради Ректората Универитета у Београду.
Последњих година, захваљујући пре свега ентузијазму појединаца, реализоване су бројне активности, међу којима и организација два национална геолошка конгреса, 14. у Новом Саду (2005.) и 15. у Београду (2010.), као и XVIII конгреса Карпатско-Балканске геолошке асоцијације (2006.) и конгреса Асоцијације геолошких друштава Европе (МАЕГС-17, 2011.).
Српско геолошко друштво, путем својих представника, учествовало је у организацији и раду других домаћих и међународних научних скупова, стручних екскурзија, стручних комисија и комитета.
Међутим, интересовање геолога и њихов ангажман у раду и органима Друштва у последњој деценији нису задовољавајући. На пролећним и јесењим зборовима као и на годишњим скупштинама одзив чланова је мали, Секције Друштва углавном су неактивне, а чланарине се не уплаћују редовно.
Чињеница је да интересовање за рад у Друштву, али и целокупни истраживачки и научни рад зависи и од ситуације у друштву. Изузев једног периода половином 20. века, геологија у нас није никада била фаворизована нити реално вреднована. И данас је ситуација слична. Геолошки завод не добија адекватну подршку нити финансијску помоћ државе, средства буџета за основна истраживања су недовољна, геолози у већини наших институција срећу се са бројним проблемима. Доходак остварен за тежак теренски рад углавном је мали и нередован, подмладак није довољно стимулисан за истраживачки и научни рад, запошљавање је на ниском нивоу. Ни у приватном сектору ситуација није боља. Недавно усвојени Закон о рударству и геологији додатно је отежао ситуацију, стављајући геологију у положај искључивог сервиса рударства.
Овакво стање може бити донекле оправдање, али присутној пасивности и летаргији геолога ипак не би требало да буде места. У пракси постоји и неоправдано снижавање квалитета рада наших геолога, неамбициозно и рутинско испуњавање радних задатака, честе су појаве и неовлашћеног коришћења података ранијих истраживања. Сви ови проблеми анализирани су и дискутовани на састанцима Управе Друштва.
Један од основних задатака пред новоизабраном Управом је да се бори и избори за бољи положај геологије и геолога у Србији. Верујемо да је Друштво право место где ће се геолози окупити, дефинисати и дискутовати стручне и научне проблеме, давати предлоге и покретати иницијативе. Зато је Управа Друштва одлучила да предузме следеће кораке:
– упути апел свим члановима да, у складу са својим могућностима, активно учествују у раду Друштва, посећују зборове и секције, представе резултате својих истраживања и да редовно измирују годишњу чланарину;
– активира рад Секција и интензивира рад формираних Комисија, чији је задатак да помажу развој специјалистичких и посебних тематских области геологије;
– иницира одржавање популарних предавања из геологије и других гео наука, организује скупове, округле столове и тематске радионице везане за актуелне стручне и научне проблеме;
– побољша издавачку делатност, обезбеди редовно штампање и подигне квалитет часописа Записника СГД који ће се дистрибуирати свим члановима;
– побољша сарадњу са геолошким институцијама, ресорним и другим министарствима;
– настави и појача активности Друштва на међународном плану и обезбеди активно укључивање својих чланова у рад међународних асоцијација и њихових органа;
– обезбеди подршку приватног сектора у геологији, који би путем спонзорства, помогао Друштву у испуњавању финансијских обавеза, посебно према међународним асоцијацијама и публицистичкој делатности;
– појача подршку нашем геолошком подмлатку (конкурси за најбоље студентске радове, штампање првих публикација, подршка учешћу младих стручњака на скуповима у земљи и иностранству);
– обезбеди редизајн, ажурирање и редовно одржавање сајта Друштва (www.sgd.rs) ради добре и благовремене информисаности чланова и могућности да путем форума размењују мишљења и ставове о актуелној геолошкој проблематици.
– упозна чланство са садржајем Етичког кодекса, кога се морају придржавати сви чланови Друштва, а који је веома значајан за професионално деловање и достојно репрезентовање наше геологије.
Ових дана је пред Управом Друштва нови велики изазов – да припреми предлоге и сугестије на Нацрт новог Закона о геолошким истраживањима и рударству. Надајмо се да ће нови прописи обезбедити услове за бољи статус геологије и геолога и омогућити да се препозна улога и значај геологије у привредном и друштвеном развоју Србије.
Следећа прилика за сусрет биће јесењи збор Друштва, заказан за 23. новембар, у Ђушиној бр. 7.
Позивамо Вас да својим присуством и евентуалним саопштењима, додатно подигнете квалитет овога скупа. Остајемо у уверењу да сви можемо урадити више и боље за наше Српско геолошко друштво.

Београд, 25.10.2013.

У име Управе Српског геолошког друштва
Др Зоран Стевановић, Председник СГД

Preuzmi PDF ikonica

APEL GEOLOZIMA