Чланство и чланарина

Редовни чланови Српског геолошког друштва могу да буду геолози и стручњаци сродних дисциплина, из земље и иностранства. За пријем у Друштво шаље се приступница у којој кандидат изјављује да ће поштовати Статут и Етички кодекс Друштва. Чланом друштва постаје се уплатом прве чланарине.

На последњој годишњој Скупштини одлучено је да годишња чланарина износи 1000 дин за запослене и 500 дин за студенте и пензионере. Чланарину можете платити код благајника на годишњој Скупштини или зборовима, односно уплатом на жиро-рачун СГД-а (прималац: Српско геолошко друштво, Каменичка 6, 11000 Београд; сврха уплате: нпр.: чланарина за 2021 годину, видети у менију УПЛАТНИЦА).

Жиро рачун: 205-83595-48 Комерцијална банка, Београд. Од једном може се уплатити чланарина и за више година, само треба навести за које године се уплаћује чланарина.

Чланови друштва имају право на бесплатан примерак часописа „Записници Српског геолошког друштва“ и уживају олакшице приликом организованих путовања и котизације геолошких скупова у организацији СГД.