Чланство и чланарина

Редовни чланови Српског геолошког друштва могу да буду геолози и стручњаци сродних дисциплина, из земље и иностранства.

За пријем у Друштво, по претходном члану, подноси се Управи Друштва молба за пријем у чланство Друштва [најбоље e-mailом на: office(AT)sgd.rs], у којој кандидат изјављује да ће поштовати Статут и Етички кодекс Друштва.

Молбу за пријем у чланство Друштва разматра Управа на својој седници. Предлог одлуке о пријему новог члана у Друштво доносе чланови Управе већином гласова, а пријем новог члана потврђује се на првој Скупштини Друштва.

На последњој годишњој Скупштини одлучено је да годишња чланарина износи 1000 дин за запослене и 500 дин за студенте и пензионере.

Чланарину можете платити код благајника на годишњој Скупштини или зборовима директно благајнику, односно уплатом на жиро-рачун СГД-а (прималац: Српско геолошко друштво, Каменичка 6, 11000 Београд; сврха уплате: нпр.: чланарина за 2013 годину).

Жиро рачун: 205-83595-48 Комерцијална банка, Београд. Од једном може се уплатити и 2-3 године, само треба навести за које године се уплаћује чланарина.

Чланови друштва имају право на бесплатан примерак часописа „Записници Српског геолошког друштва“ и уживају олакшице приликом организованих путовања и котизације геолошких скупова у организацији СГД.