Галерија

Стручна екскурзија Комисије за карст СГД – Источна Србија / Стара планина

 

XVI Конгрес геолога Србије кроз објектив (22-25.5.2014)

XVI КГС фото албум отварање

XVI КГС фото албум сусрети

XVI КГС фото албум пленарна предавања

XVI КГС фото албум сесија хидрогеологија

XVI КГС фото албум сесије кристалографија, петрологија, минералогија и геохемија

XVI КГС фото албум сесија палеонтологија

XVI КГС фото албум сесија геоедукација

XVI КГС фото албум сесије инж. геологија, рудна лежишта, стратиграфија, палеонтологија и тектониика

XVI КГС фото албум постер сесија

XVI КГС фото албум округли сто

XVI КГС фото албум источна екскурзија

XVI КГС фото албум западна екскурзија

 

Фото албум  са радионице “NEOGENE AND QUATERNARY STRATIGRAPHY – ACTUAL TERMINOLOGY AND NOMENCLATURE” (20. 9. 2013)

 

Стручна екскурзија Комисије за карст СГД – Прерасти источне Србије