Међународна унија геолошких наука (IUGS)

IUGS


Друштво је члан Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS), Европске федерације геолога (EFG) и Међународног савеза геолошких наука (IUGS) и преко њих остварује сарадњу са свим другим међународним друштвима, асоцијацијама, комитетима и др.

СГД је примљено у Међународну унију геолошких наука (IUGS) 2006. године, као представник Србије у тој највећој геолошкој организацији.

Најновије вести из IUGSа можете прочитати у њиховом електронском билтену IUGS E-Bulletin


Preuzmi PDF ikonica

Одлука НК IUGS  2012-2014

Preuzmi PDF ikonica

IUGS booklet print