Појединци

ЕТИЧКИ КОДЕКС СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА 
И ЕВРОПСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ГЕОЛОГА
(преузето из Записника СГД за 2007. годину)


Увод


Геологија је наука која се бави саставом, структуром, ресурсима, историјом и еволуцијом планете Земље као и применом тих сазнања. Бављење геологијом је професија за оне који поседују неопходне квалификације и/или професионално искуство а које је признато од стране одговарајућег националног тела у складу са законом, и чији животни приходи у основи зависе од таквог рада.


Основни принципи


1. Сви геолози који се понашају у складу с овим Кодексом, морају повести рачуна о професионалном понашању тако што неће повредити достојанство своје професије а сходно нормама које су дате у следећим параграфима.
2. Бављене геологијом је својеврсна привилегија која захтева највише стандарде поштења, етике, професионалне савести и моралне одговорности.
3. Геолог је одговоран за утисак који даје о својој професији у свести других људи око њега као и у целокупној јавности.
4. Геолог је дужан да чува професионалну тајну и да је штити од трећих лица.


Односи међу геолозима


5. Начело лојалности и поштења требало би да буде оквир за све активности геолога према његовим колегама, његовим послодавцима и трећим лицима са којима је у контакту. Сваки геолог је у посебној обавези да не окрива информацију која би могла дискредитовати другог колегу.

6. Геолог не сме ставити његово име (потпис) на било шта што је неистинито, нити чинити споразуме који ће наудити позицији његова клијента


Односи према клијентима


7. Геолог увек мора информисати његова (свога) клијента од реалним ограничењима практичних резултата који могу бити постигнути на основу пружене стручне услуге (помоћи) а посебно ако то утиче на повећање цене за клијента.
8. Геолог мора избегавати било коју врсту немара тј. аљкавости у обављању своје професије а поготово када то повећава ризик од материјалне или моралне штете за његовог клијента или за целокупну животну средину.
9. Геолог не сме мењати или негирати постојање чињеница или прихваћене техничке или научне истине, услед чега би могао фаворизовати клијента или обманути јавност.
10. Геолог не сме обећати или путем медија ширити посебне стручне савете који нису засноване на реалности и објективним могућностима, нити тежити да објави стручне квалификације које не иду у прилог заштите његовог клијента од других колега у струци.
10.1. Геолог мора упутити или дати напомену/савет, за помоћ других специјалиста када год интереси његовог послодавца или његова клијента могу бити додатно     задовољени. Он мора, у свом закључку, направити разлику између свог сопственог рада и рада својих колега.
10.2. Ако, и након упућеног његовог предлога/савета, геолог постане ипак свестан да неће бити у потпуности подржан, он треба без обзира на своју сопствену позицију, информисати надлежно лице о предвиђеним ризицима.
11. Геолог не треба да преузима улоге експерта у домену изван сопственог интереса према неком од званичних клијената или неком коме већ даје подршку и савете.


Примена овог Етичког кодекса


12. Понуђени Етички Кодекс примењују сви геолози који припадају некој од професионалних организација које су чланице Европске федерације геолога.
13. Етички кодекс мора бити примењиван у свим земљама где раде геолози а на начин како је то дефинисано чланом 12.
14. Ако препоручени Етички Кодекс постоји на локалном нивоу, геолог би требало да га поштује под условом да његов делокруг и норме нису лошије/ниже у односу на исте овде презентоване.