Комисије

Комисије

Основна стручна и научна активност СГД се одвија кроз рад секција и комисија.
Комисије су нижи облик организовања унутар СГД од секција и формирају се на захтев
чланства ради вршења активности везаних за поједине специјалистичке геолошке
дисциплине или проблематику.
Тренутно је активно пет комисија Друштва:


• Комисија за неоген

Мери Ганић – Председник; Катарина Брадић Милуновић – Секретар


• Комисија за квартар 

link Komisije za kvartar

Млађен Јовановић – Председник; Драженко Ненадић – Секретар


• Комисија за карст

Зоран Стевановић – Председник; Саша Милановић – Секретар


• Комисија за заштиту геонаслеђа

Александра Маран – Председник; Милош Миливојевић – Секретар


• Комисија за стратиграфију

Љупко Рундић – Председник; Дејан Радивојевић – Секретар