Записници СГД

Непосредно по оснивању Друштва и по одржавању првих састанака,  рад Друштва био је приказиван у листу Професорског друштва „Наставник”,  који излази од 1890. године, а спорадично и у листу за науку, књижевност и  друштвени живот „Дело” који излази од 1894. године. Крајем 1897. године, Управа Друштва постиже са редакцијом листа „Дело”, a касније са Просветним гласником споразум о штампању Записника Српског геолошког друштва ,,као посебне публикације која би се размењивала са одговарајућим публикацијама других геолошких друштава и  сродних установа”. Тада започета самостална издавачка делатност Српског геолошког друштва одвија се са краћим  прекидима, и траје и данас. Интересантно је поменути да je часопис излазио и  у најтежим околностима, тако да је један број објављен и у ратно време, 1915. године, у Нишу. На жалост, примерци тог броја уништени су са другим значајним документима, током транспорта кроз Албанију.

У оквиру часописа „Записници Српског геолошког друштва”, објављују се резултати научних и стручних истраживања, које су чланови и гости саопштили на зборовима Друштва. Поред тога у „Записницима СГД” се објављују и други пригодни текстови, као и периодични извештаји о раду Друштва а публикација се размењује са издањима бројних европских организација и установа. Библиотека Друштва стекла је на тај начин велики број књига и стручних публикација, а књижни фонд се тиме знатно обогатио.

Званични назив часописа: Записници Српског геолошког друштва (на српском) и Comptes rendus des séances de la Société Serbe de géologie (на француском).
Званични цитирани назив или скраћеница часописа: Записници СГД / Zapisnici SGD
ISSN: 0372–9966

 

Уређивачки одбор / Editorial Board:

Главни уредник (2012-2016):
Зоран Стевановић

 

Придружени урeдници:
Corina Ionescu (RO) – Petrology
Oleg Mandic (A) – Paleontology
János Szanyi (H) – Hydrogeology
Marko Komac (SLO) – Engineering Geology
Neda Bundalo (USA) – Geophysics

 

Чланови редакције:
Драган Миловановић
Иван Дулић
Тивадар Гаудењи

 

Техничко упутство за припрему радова можете скинути на линку испод овог реда.

Техничко упутство за припему радова за Записнике СГД (PDF)

Техничко упутство за припему радова за Записнике СГД (DOC)