Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


EFG Endorsed PERC Seminar

Objavljeno: 01.02.2020. - 23:12 | Autor: |
Srpsko geološko društvo i Evropska federacija geologa pozivaju vas na EFG Endorsed PERC Seminar koji će se održati 20. maja 2020. u hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru. Ovaj seminar će predstavljati uvod u principe na kojima se zasnivaju navedeni standardi sa posebnim osvrtom na PERC Standard. Naglasak će biti na ulozi i odgovornostima kompetentnog lica tokom priprema procena i izveštaja u skladu sa PERC Standardom. Seminar je namenjen izvršiocima koji imaju zvanje Kompetentnih/kvalifikovanih lica vezano za izveštavanje o rezultatima istraživanja, resursimaa i rezervama mineralnih sirovina, kao i za one koji se pripremaju za ova zvanja.

Redovna Skupština SGD

Objavljeno: 30.01.2020. - 13:00 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, Obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u u ponedeljak 03.02.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7, Beograd, prvi sprat). U prilogu je dat predlog dnevnog reda

Predavanje: „Krečnjački nanofosili i njihova primjena, primjer na bušotini KC4 (Z. Srbija)“; dr Stjepan Ćorić

Objavljeno: 27.01.2020. - 12:16 | Autor: |
SGD logo Obaveštavamo sve članove Društva, da će na redovnoj sednici Skupštine društva koja će biti održana 03.02.2020., dr Stejpan Ćorić održati predavanje po pozivu sa naslovom  "Krečnjački nanofosili i njihova primjena, primjer na bušotini KC4 (Z. Srbija)" koje će biti upriličeno povodom dodeljivanja statusa počasnog člana Društva dr Ćoriću.

XVI Srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem

Objavljeno: 18.01.2020. - 00:58 | Autor: |
XVI HGS 2020 održaće se u periodu 24-28. Juna 2020 na Zlatiboru. Organizator Simpozijuma je Rudarsko-geološki fakultet u saradnji sa Savezom inženjera i tehničara Srbije, Inženjerskom komorom, Srpskim geološkim društvom, Nacionalnim komitetom IAH i Srpskom geotermalnom asocijacijom. Simpozijum svake četvrte godine okuplja značajan broj stručnjaka iz oblasti hidrogeologije i srodnih naučnih disciplina, predstavljajući mesto susreta domaćih i inostranih kolega iz sfere akademske zajednice, privrede, industrije i politike sa ciljem prezetovanja naučnih i stručnih dostignuća i razvoja istih.

PERC Seminar i EuroWorkshop na temu „Porfirska ležišta u Srbiji“ (20-22.05.2020 – Bor)

Objavljeno: 28.12.2019. - 13:14 | Autor: |
Srpsko geološko društvo i Evropska federacija geologa organizuju EFG Endorsed PERC Seminar i EuroWorkshop na temu „Porfirska ležišta u Srbiji“ (Porphyry Deposits in Serbia), u periodu 20-22. maj 2020. u Boru. PERC Seminar je namenjen geolozima i rudarskim inženjerima koji u svom radu koriste PERC standarde. Seminar traje jedan dan i biće održan 20.05.2020. Tokom seminara biće dat pregled i primeri primene svih aspekata PERC standarda.

Povelja Geološkog zavoda Srbije

Objavljeno: 26.12.2019. - 12:38 | Autor: |
Na svečanoj akademiji povodom jubileja Geološkog zavoda Srbije, koja je održana 24.12.2019. godine, Srpsko geološko društvo je dobilo Povelju za izuzetan doprinos za promovisanje geologije i uspešnu saradnju. Zahvaljujemo se kolegama na ovom značajnom priznanju! Uprava SGD-a

Prvi skup Sekcije za arheometriju, arheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog arheološkog društva

Objavljeno: 25.12.2019. - 13:38 | Autor: |

Poštovani članovi i prijatelji društva, Obaveštavamo vas da će se Prvi skup Sekcije za arheometriju, arheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog arheološkog društva, održati u Beogradu 28-29. februara 2020. godine, u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda (Kneza Mihaila 56).

Kategorizacija časopisa „Zapisnici SGD-a“ – M54

Objavljeno: 22.12.2019. - 13:34 | Autor: |
Poštovani članovi i prijatelji Društva, Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo, da je nakon višegodišnjeg zalaganja i truda prethodne i sadašnje Uprave, časopis „Zapisnici srpskog geološkog društva“ dobio početnu M-54 kategoriju za 2019. godinu na osnovu Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. Glasnik RS", br. 24/2016 i 21/2017).