Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


Prolećni zbor Srpskog geološkog društva

Objavljeno: 20.03.2019. - 13:24 | Autor: |
NAJAVA I POZIV ZA SLANJE APSTRAKATA ZA PROLEĆNI ZBOR SGD SGD logoPozivamo zainteresovane članove Srpskog geološkog društva da prijave svoja predavanja za Prolećni zbor SGD-a planiran za petak, 10. maj 2019. godine, u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta. Uprava društva posebno apeluje na mlade geologe i studente da se uključe u rad Zbora i prijave teme svojih saopštenja.

Ekskurzija mađarskih geologa u 2019. “Kroz Dinaride Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine”

Objavljeno: 26.02.2019. - 13:26 | Autor: |
logo_HUGEOLU sklopu saradnje geologa Mađarske i Srbije, dodatno potvrđenom i posebnim Ugovorom potpisanim juna 2016, grupa od 21 geologa, članova Mađarskog geološkog društva, Geološkog zavoda Mađarske, Univerziteta u Budimpešti, Segedinu, Miškolcu, kao i drugih institucija i privatnih kompanija, posetiće Srbiju i produžiti ekskurziju terenima Dinarida Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Održana redovna godišnja Skupština SGD-a

Objavljeno: 10.01.2019. - 13:31 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, redovna godišnja Skupština je održana u petak 28.12.2018. godine u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta sa odloženim početkom. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora članova radnog predsedništva, predsednik Društva Meri Ganić je predstavila sve izveštaje dok je sekretar Uroš Đurić predstavio plan rada Uprave za tekuću godinu.

Skupština Srpskog geološkog društva

Objavljeno: 24.12.2018. - 13:35 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, Obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u petak 28. decembra 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7, Beograd, prvi sprat). U prilogu je dat predlog dnevnog reda.

Predavanje: Hidrogeologija u Sloveniji – aktuelno stanje

Objavljeno: 30.10.2018. - 15:24 | Autor: |
SGD logoSrpsko geološko društvo - Sekcija za hidrogeologiju i Nacionalni komitet IAH za Srbiju organizuju i pozivaju svoje članove i sve zainteresovane da prisustvuju predavanju koje će se održati u četvrtak 8. 11. 2018. u 13:30 časova, u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu. Predavač: Prof. dr Mihael Brenčič; Predavanje: Hydrogeology of Slovenia – State of art; Hidrogeologija u Sloveniji – aktuelno stanje