Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


Izveštaj sa redovne Skupštine društva SGD-a

Objavljeno: 17.01.2021. - 00:07 | Autor: |
SGD logoRedovna godišnja skupština Srpskog geološkog društva (SGD) održana je u četvrtak 14.01.2021, sa početkom u 17:00 časova. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i u skladu sa sa Odlukama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Skupština društva je održana elektronski putem "Zoom" platforme za konferencijske sastanke. Skupštini je prisustvovalo 37 članova SGD. Nakon odloženog početka rada Skupštine prema Statutu, obezbeđen je uslov potrebnog kvoruma za rad. Skupština je ujedno bila i izborna, tako da je izabrano novo rukovodstvo SGD-a za mandatni period 2021-2023. godine.

Pozivnica za redovnu Skupštinu SGD-a, četvrtak 14.01.2021.

Objavljeno: 13.01.2021. - 16:06 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u četvrtak 14.01.2021. godine sa početkom u 17:00 časova. Usled veoma nepovoljne epidemiološe situacije u R. Srbiji, kao i u skladu sa Odlukama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Skupština Društva će biti održana elektronski putem ZOOM platforme za konferencijske sastanke.

Redovna Skupština SGD

Objavljeno: 06.01.2021. - 23:55 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi Društva, Obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u četvrtak 14.01.2021. godine sa početkom u 17:00 časova. Usled veoma nepovoljne epidemiološe situacije u R. Srbiji, kao i u skladu sa Odlukama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Skupština Društva će biti održana elektronski putem ZOOM platforme za konferencijske sastanke.  Dnevni red, kao i pozivnica za elektronsku Skupštinu biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Društva nakon sastanka Uprave Društva koja će biti održana u utorak 12.01.2021 godine. Za prisustvovanje Skupštini članovima je potreban računar, tablet ili mobilni telefon sa internet konekcijom. Skupštinu Društva čine svi članovi koji redovno izmiriju članarinu. Ažuriran spisak članova sa evidentiranim uplatama nalazi se na stranici spisak članova.

Kategorizacija časopisa „Zapisnici SGD-a“ za 2020. godinu – M51

Objavljeno: 27.12.2020. - 02:47 | Autor: |
Poštovani članovi i prijatelji Društva, Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo, da je časopis „Zapisnici srpskog geološkog društva“ na osnovu Odluke matičnog naučnog odbora za geonauke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rangiran kao časopis M-51 kategorije za 2020. godinu (vrhunski časopis nacionalnog značaja) na osnovu Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. Glasnik RS", br. 24/2016 i 21/2017). Ova kategorizacija našeg časopisa predstavlja ogroman uspeh za srpsku geologiju kao jedinog rangiranog časopisa koji publikuje radove iz svih geoloških disciplina na srpskom jeziku. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju svoje stručne i naučne radove za publikovanje u Zapisnicima SGD-a u što većem broju.

Tribina Biblioteke SANU – 6. oktobar 2020.

Objavljeno: 01.10.2020. - 23:07 | Autor: |
Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti ima čast da Vas zamoli da prisustvujete prikazivanju izdanja Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU Vladimir D. Laskarev – život i delo : povodom 150 godina od rođenja / urednici Vidojko Jović, Meri Ganić Stevan Bošković – život i delo : povodom 150 godina od rođenja / urednici Vidojko Jović, Saša Bakrač Geohazard u Srbiji u 21. veku : znanje je najbolji bedem protiv stihije / urednik Vladica Cvetković. – Beograd

Iris Vuković – izabrani potpredsednik Evropske federacije geologa

Objavljeno: 24.06.2020. - 23:56 | Autor: |
Poštovane koleginice i kolege, Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je naša koleginica, dugogodišnji član Srpskog geološkog društva i naš delegat u Evropskoj federaciji geologa, Iris Vuković, izabrana za potpredsednika Evropske federacije geologa (EFG). Njen izbor predstavlja veliku čast kako za naše Društvo tako i za srpsku geologiju u celini.

Zapisnici SGD-a za 2019. godinu

Objavljeno: 01.04.2020. - 01:35 | Autor: |
Poštovani članovi Društva, sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u e-biblioteci Društva postavljena najnovija sveska Zapisnika SGD-a za 2019. godinu. Sveska je besplatna za preuzimanje. Počevši od ove sveske, radovi objavljeni u Zapisnicima SGD-a se boduju prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača kao radovi M54 kategorije. Ujedno vas pozivamo da se prijavite i izložite rezultate vaših istraživanja na predstojećim zborovima Društva, koji potom mogu biti objavljeni u Zapisnicima za tekuću (2020) godinu.

9. međunarodna radionica „Neogene of Central and South-Eastern Europe“ Tuzla, BiH (2021)

Objavljeno: - 01:22 | Autor: |
Poštovane kolege i članovi Društva, obaveštavamo vas da će u periodu od 31.05. - 04.06.2021. godine biti održana 9. Međunarodna radionica "Neogene of Central and South-Eastern Europe" . Radionica će biti održana na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Više informacija možete pronaći u prvom pozivu koji se nalazi u .pdf prilogu (na engleskom). prof. Dr Elvir Babajić, ispred organizacionog odbora "9thNCSEE"