Najava proširenog Zbora u organizaciji Sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju SGD-a

Објављено: 22.04.2024. - 13:08 | Аутор: | У категорији:

Drage kolege,

U februaru 2018. godine u organizaciji SGD-a, sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju, održan je mini-simpozijum posvećen različitim interpretacijama mezozojskog razvoja tetiskog okeana na Balkanskom poluostrvu. Od tada je prošlo dovoljno vremena da se podvuče crta i napravi rekapitulacija onoga što je učinjeno  odn. publikovano u medjuvremenu na tu temu. Naročito jer je u periodu do ove godine Fond za Nauku RS podržao čak dva projekta koji su direktno vezani za ovu problematiku: RECON TETHYS i  TMCmod.

Imajući sve to u vidu, mi članovi SGD-a sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju, imamo nameru da ponovo organizujemo prošireni zbor slične tematike pod nazivom:

NOVI PODACI ZA BOLJE RAZUMEVANJE KONVERGENCIJE IZMEDJU JADRANSKE I EVROPSKE PLOČE NA CENTRALNOM BALKANU

Zbor će se održati u utorak 14.05.2024. god. sa početkom u 10:00 u Svečanoj Sali Departmana za MKPG (Studentski trg 16, 4. sprat), sa sledećim predavanjima:

10:00 – 10:30  –  Nevenka DjerićJURSKI OFIOLITSKI MELANŽ U SRBIJI

10:30 – 11:00 – Uroš StojadinovićSAVA SUBDUKCIONI SISTEM: CELOVITI MODEL KREDNE KINEMATSKE EVOLUCIJE SPOJNOG PODRUČJA INTERNIH DINARIDA I SRPSKIH KARPATA

11:00 – 11:30 – Dejan Prelević –  POREKLO IZVORIŠNOG MATERIJALA KREDNIH SEDIMENATA SAVA ZONE

11:30 – 12:00 – Kafe pauza

12:00 – 12:30 – Ana MladenovićBUKULJA – JOŠ JEDAN PRIMER TEKTONSKI KONTROLISANOG TERCIJERNOG MAGMATIZMA NA BALKANU

12:30 – 13:00 – Nikola StankovićNUMERIČKO MODELOVANJE ZATVARANJA NEOTETISA U GORNJOJ JURI

13:00 – 13:30 – Kristijan Sokol –  KREDNI MAGMATIZAM UNUTAR SAVA ZONE

13:30 – 14:00 – Nikola Ranđelović – KAKO CEPANJE SUBDUKUJUĆE PLOČE (SLAB-TEAR) UTIČE NA KINEMATSKU EVOLUCIJU POVRŠINSKIH DELOVA KORE: PRIMER DINARSKO-HELENSKOG OROGENA

14:00 – 14:30 GENERALNA DISKUSIJA

Uz srdačni pozdrav

SGD, sekcija za MPGS