Потписан Меморандум о разумевању са Геолошким друштвом Америке

Објављено: 31.01.2024. - 13:13 | Аутор: | У категорији:

Oбавештавамо чланове и пријатеље нашег друштва да је Српско геолошко друштво свој статус партнера са Геолошким друштвом Америке потврдило потписивањем Меморандума о разумевању. Као што је наведено у Меморандуму, циљеви сарадње су промоција геологије као професије и геонаслеђа обе земље. Споразум два друштва има за циљ да охрабри и унапреди заједничке активности, пројекте и публикације.

Статус партнера Геолошког друштва Америке ће важити наредних 5 година, без икаквих финансијских трошкова по СГД. Чланови СГД-а имају могућност присуства симпозијумима и скуповима Геолошког друштва Америке по ценама које се односе на чланове тог америчког друштва. Tекст Меморандума можете видети овде, испред СГД-а документ су потписали Владимир Симић, председник друштва и Ненад Марић, технички секретар.