Годишњи збор СГД-а

Објављено: 20.12.2023. - 18:30 | Аутор: | У категорији:

Поштоване колегинице и колеге,

Годишњи збор СГД-а одржаће се 21. децембра 2023. год. у свечаној сали РГФ-а са почетком у 13:30 часова. Дневни ред збора дат је у наставку овог обавештења:

 

13:30 Отварање Збора
13:40 Маринко Тољић: презентација пројекта „TMCmod* GEODYNAMICS OF BASINS ABOVE SUBDUCTED SLABS: an integrated modelling study of tectonics, sedimentation, and magmatism in the Timok Magmatic Complex“
14:00 Милош Марјановић: презентација пројекта DEMONITOR* Devils’ town Erosion MONITORing
14:20 Владимир Симић: презентација пројекта REASONING** Characterisation and technological procedures for recycling and reusing of the Rudnik mine flotation tailings
14:40 Геоеколошке карактеристике лигнита Костолачко-ковинског и Колубарског угљеног басена по питању садржаја тешких метала Cu, Pb и Zn.
15:00 Дискусија
15:30 Крај Збора