Logo
Srpsko geološko društvo (SGD) je dobrovoljna naučna organizacija geologa Srbije. Srpsko geološko društvo je osnovano 1891. godine, sa zadatkom: „da geološki proučava srpske i ostale zemlje Balkanskog poluostrva i da svoje članove i ostale zainteresovane obaveštava o dostignućima geologije i srodnih nauka"

VESTI I OBAVEŠTENJA


Dodeljene nagrade za najbolji rad mladih geologa u 2017. godini

Objavljeno: 05.03.2018. - 15:41 | Autor: |
NagradaNa redovnoj godišnjoj Skupštini Društva dodeljene su nagrade po stalno otvorenom konkursu za najbolji rad mladih geologa i studenata. Komisija u sastavu V. Cvetkov, P. Vulić i D. Savić donela je jednoglasnu Odluku da se prva nagrada dodeli Vladimiru Šarabi za rad pod naslovom "Biohidrogeologija na mestima isticanja odabranih pojava termomineralnih voda Srbije" koji je prethodno saopšten na prolećnom zboru Društva i koji je publikovan u Zapisnicima SGD-a za 2017. godinu. Druga nagrada je dodeljena Bojani Džinić za rad pod naslovom "Rudistni krečnjaci lokaliteta Svilanovo (JZ Srbija)" koji je takođe prethodno saopšten na Zboru i koji je publikovan u Zapisnicima za 2017. godinu.

Održana redovna godišnja Skupština SGD-a

Objavljeno: 03.03.2018. - 15:44 | Autor: |
skupstina_bannerPoštovani članovi Društva, redovna godišnja Skupština je održana u petak 02.03.2018. godine u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta sa odloženim početkom. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora članova radnog predsedništva, predsednik Društva Meri Ganić je predstavila sve izveštaje dok je sekretar Uroš Đurić predstavio plan rada Uprave za tekuću godinu.

Skupština Srpskog geološkog društva

Objavljeno: 23.02.2018. - 15:47 | Autor: |
SGD logo Poštovani članovi Društva, Obaveštavamo vas da je predsednik Društva, Meri Ganić, sazvala Skupštinu Društva koja će biti održana u petak 2. marta 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7, Beograd, prvi sprat). U prilogu je dat predlog dnevnog reda.

Produženje roka za slanje proširenih apstrakta

Objavljeno: 10.02.2018. - 15:53 | Autor: |
SGD logoPoštovani delegati 17. Kongresa geologa Srbije, prvenstveno želimo da se zahvalimo svim kolegama koje su pripremile i poslale svoje radove u formi proširenog apstrakta na vreme, to će u značajnoj meri olakšati rad organizacionom i naučnom odboru kongresa. Usled brojnih molbi i mejlova koje smo dobili i uzimajući u obzir predstojeći državni praznik, organizacioni odbor je odlučio da se ROK ZA SLANJE APSTRAKTA PRODUŽI DO 20.02.2018. GODINE.

Projekat „Kindra“ – završna radionica

Objavljeno: 06.02.2018. - 15:55 | Autor: |
SGD logoPoštovani članovi društva i drage kolege, Obaveštavamo vas da će u utorak 13.02.2018. godine biti održana radionica "Kindra" projekta. Radionica će biti organizovana sa ciljem prikaza finalnih rezultata projekta koji se, nakon tri godine, zvanično završava 31.03.2018. godine.

Tematski zbor Sekcije za MPGS: „O mezozojskom razvoju tetiskog okeana na Balkanskom poluostrvu“

Objavljeno: 01.02.2018. - 15:55 | Autor: |
TetisSekcija za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju organizuje i sa zadovoljstvom poziva svoje članove i sve zainteresovane da prisustvuju tematskom zboru: „O mezozojskom razvoju tetiskog okeana na Balkanskom poluostrvu“ Zbor će se održati 7. februara 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati (Departman za MKPG, PMF, IV sprat, svečana sala - 733), sa sledećim predavanjima:

Konferencija „20 godina svetskih geoparkova“

Objavljeno: 30.01.2018. - 15:57 | Autor: |
BelogradcikPoštovane kolege iz Srbije, Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavam da smo odlučili da organizujemo naučnu konferenciju posvećenu dvadesetogodišnjici UNESKO geopark inicijative koja je najavljena 1998 godine na „ProGEO“ sastanku u Belogradčiku.