ПРОГРАМ

Програм рада 18. Конгреса геолога
НАУЧНИ ОДБОР

Владимир Симић
Даница Срећковић Батоћанин
Невенка Ђерић
Мери Ганић
Драгана Животић
Споменко Михајловић
Урош Ђурић
Милош Марјановић
Алена Здравковић
Сузана Ерић
Урош Стојадиновић
Катарина Богићевић
Дејан Прелевић
Јана Штрбачки
Весна Ристић Вакањац
Душан Поломчић
Весна Цветков
Раде Јеленковић
Александар Костић
Невена Андрић Томашевић
Александра Маран Стевановић
Дарко Спахић
Слободан Радусиновић
Лидија Галовић
Кристина Шарић
Весна Матовић

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА
 1. Зоран Стевановић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет:
  Подземне воде – кључни ресурс будућности и најбољи индикатор стања животне средине
 2. Олег Мандић, Природњачки музеј Беч, геолошко-палеонтолошко оделење:
  Стратиграфија и палеогеографија неогена јужног Панонског базена
 3. Иван Дулић, М. Дунчић, Г. Богићевић, В. Гајић, С. Теслић, П. Цвијић, Ј. Совиљ, С. Марјановић, Р. Ахметзјанов, НИС Газпром њефт:
  Регионални нафтно-геолошки пројекти на простору Панонског басена, Динарида и Карпато-балканида
ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ ПО СЕКЦИЈАМА
 1. Невена Андрић Томашевић, Институт за примењене геонауке, Институт за технологију Карлсруе, Немачка,
  Фундаментална геолошка истраживања:
  Динамика литосфере дуж североисточног обода Адрије забележена у седиментним басенима и магматским продуктима
 2. Драгољуб Бајић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Геологија решава проблеме:
  Решавање проблема одводњавања применом „Fuzzy MCDM“ метода при инжењерско-геолошким истраживањима
 3. Катарина Брадић Милиновић, Геолошки завод Србије,
  Фундаментална геолошка истраживања:
  Отолити in situ са територије Србије (стратиграфски, палеоеколошки и палеогеографски значај)
 4. Милош Велојић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Истраживање и одрживо коришћење минералних сировина:
  Геологија хидротермалног Cu-Au система Чукару Пеки
 5. Виолета Гајић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Фундаментална геолошка истраживања:
  Седиментологија горње креде једног дела Унутрашњих Динарида (западна Србија)
 6. Драгана Ђурић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Геофизичка истраживања и апликације:
  Примена САР интереферометрије за одређивање косеизмичких деформација: трендови и достигнућа
 7. Милош Марјановић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и решења:
  Анализа одрона у стенским косинама: савремени приступи
 8. Александар Пачевски, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Фундаментална геолошка истраживања:
  Нов приступ проучавању текстура минерала значајних за истраживање рудних лежишта
 9. Дејан Радивојевић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Фундаментална геолошка истраживања:
  Еволуција југоисточног дела Панонског басена и њене импликације
 10. Ранка Станковић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
  Геологија решава проблеме:
  Хармонизација геоподатака коришћењем повезаних отворених података
КРАТАК ПРОГРАМ, ДЕТАЉИ У ДРУГОМ ЦИРКУЛАРУ

УТОРАК, 31.05.2022.
16:00 – 21:00 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

СРЕДА, 01.06.2022.
10:00 – 12:00 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
12:00 – 13:00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 18. КОНГРЕСА ГЕОЛОГА СРБИЈЕ
13:00 – 14:30 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА
14:30 – 16:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК
16:00 – 18:00 ИЗЛАГАЊА ПО СЕСИЈАМА
18:00 – 20:00 ВЕЧЕРА
20:00 – 21:00 КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ

ЧЕТВРТАК, 02.06.2022.
09:00 – 12:30 ИЗЛАГАЊА ПО СЕСИЈАМА
12:30 – 13:30 ПОСТЕР СЕСИЈА
13:30 – 15:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК
15:00 – 19:00 ИЗЛАГАЊА ПО СЕСИЈАМА
20:00 – СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

ПЕТАК, 03.06.2022.
09:00 – 17:00 ИЗЛАГАЊА ПО СЕСИЈАМА
17:00 – 18:00 ЗАТВАРАЊЕ КОНГРЕСА

СУБОТА, 04.06.2022.
08:30 – 18:00 ЕКСКУРЗИЈА