Publications

Društvo izdaje publikaciju “Zapisnici Srpskog geološkog društva”. Zapisnici izlaze po pravilu jedanput godišnje. U Zapisnicima se objavljuju naučni i stručni rezultati geoloških istraživanja, koje su članovi Društva i drugi stručnjaci, po pravilu, saopštili na zborovima ili skupovima Društva. Objavljuju se i drugi prigodni tekstovi (“In memoriam”, saopštenja sa međunarodnih skupova i dr.).

Društvo izdaje i monografije u okviru „Serijala monografija SGD”.
Pored časopisa “Zapisnici Srpskog geološkog društva” i „Serijala mongrafija SGD”, Društvo izdaje, prema potrebi, i posebne publikacije, koje se odnose prvenstveno na naučne skupove (kongrese, simpozijume, konferencije) i dr.