Membership

Redovni članovi Srspkog geološkog društva mogu da budu geolozi i stručnjaci srodnih disciplina, iz zemlje i inostranstva.

Za prijem u Društvo, po prethodnom članu, podnosi se Upravi Društva molba za prijem u članstvo Društva [najbolje e-mailom na: office(AT)sgd.rs], u kojoj kandidat izjavljuje da će poštovati Statut i Etički kokdeks Društva.

Molbu za prijem u članstvo Društva razmatra Uprava na svojoj sednici. Predlog odluke o prijemu novog člana u Društvo donose članovi Uprave većinom glasova, a prijem novog člana potvrđuje se na prvoj Skupštini Društva.

Na poslednjoj godišnjoj Skupštini odlučeno je da godišnja članarina iznosi 1000 din za zaposlene i 500 din za studente i penzionere.

Članarinu možete platiti kod blagajnika na godišnjoj Skupštini ili zborovima direktno blagajniku, odnosno uplatom na žiro-račun SGD-a (primalac: Srpsko geološko društvo, Kamenička 6, 11000 Beograd; svrha uplate: npr.: članarina za 2013 godinu).

Žiro račun: 205-83595-48 Komercijalna banka, Beograd. Od jednom može se upaltati više godina samo treba navesti za koje godine se uplaćuje članarina.

Članovi društva imaju pravo na besplatan primerak časopisa “Zapisnici Srpskog geološkog društva” i uživaju olakšice prilikom organizovanih putovanja i kotizacije geoloških skupova u organizaciji SGD.