PERC Seminar и EuroWorkshop на тему „Порфирска лежишта у Србији“ (20-22.05.2020 – Бор)

Објављено: 28.12.2019. - 13:14 | Аутор: | У категорији:

Српско геолошко друштво и Европска федерација геолога организују EFG Endorsed PERC Seminar и EuroWorkshop на тему „Порфирска лежишта у Србији“ (Porphyry Deposits in Serbiа), у периоду 20-22. мај 2020. у Бору.

PERC Seminar је намењен геолозима и рударским инжењерима који у свом раду користе PERC стандарде. Семинар траје један дан и биће одржан 20.05.2020. Током семинара биће дат преглед и примери примене свих аспеката PERC стандарда.

EuroWorkshop 2020 ће се бавити геолошком грађом простора на коме се срећу порфирска лежишта, генезом лежишта, као и проблематиком везаном за процес експлоатације и производње. Траје 2 дана, од чега ће једног бити одржана екскурзија, и одржаће се 21-22.05.2020.

Детаљније информације биће доступне у следећем саопштењу

PERC Reporting Standard