Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety

Објављено: 04.02.2022. - 10:53 | Аутор: | У категорији:

 

Конзорцијум међународног пројекта под називом

„Mineral deposits safeguarding as a basis of Europe’s mineral raw materials safety – SafeMin4Europe“

финансиран од стране Пољске националне агенције за академску размену позива Вас да учествује на међународној конференцији Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety

ДАТУМ: 10-11 Мај 2022, Краков, Пољска

 

 Области конференције:

  • Сигурност снабдевања минералним сировинама и политике минерала на нивоу ЕУ и појединачних држава
  • Могући инструменти и системи заштите лежишта минералних сировина
  • Методе вишекритеријумске процене (валоризације) лежишта минералних сировина
  • Лежишта минералних сировина у политикама/системима планирања коришћења земљишта
  • Друштвена дозвола за рад (СЛО) – теорија и пракса
  • Рударска делатност и лежишта минералних сировина у заштићеним подручјима
  • Најбоље праксе заштите лежишта минералних сировина
  • Геолошко образовање као основа безбедности снабдевања минералним сировинама

 

Конференцију организује Истраживачки институт за економију минерала и енергије Пољске академије наука.

 

Додатне информације о догађају доступне су на сајту: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (safemin4europe.eu)

 

Регистрација је могућа коришћењем обрасца за регистрацију: Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety (safemin4europe.eu).

 

Учешће је бесплатно (без котизације).

 

Молимо Вас да додатна питања пошаљете на следеће адресе: SafeMin4Europe@min-pan.krakow.pl or a.kn@min-pan.krakow.pl

 

Срдачно ваш,

Научни одбор и Организациони одбор Конференције

 

Ову конференцију подржава Пољска национална агенција за академску размену

Grant No. PPI/APM/2019/1/00079/U/00001