НЕНАД БАЊАЦ (2008–2012)

Ненад Бањац

Ненад Бањац (1952-2019), редовни професор Рударско–геолошког факултета у Београду, Шеф Геолошког одсека РГФ–а. Прво време радио у Сеизмолошком заводу Републике Србије (до 1987), а касније прелази на Рударско–геолошки факултет (РГФ). Био је председник Савета РГФ–а (2006–2009) и Шеф Института за регионалну геологију и палеонтологију (2002–2006). Члан Скупштине Универзитета у Београду (1991–1993). Дугогодишњи сарадник истраживачке станице у Петници (од 1991).

Дуги низ година је врло активан члан Српског геолошког друштва. У периоду 1988–1992 био је благајник, затим секретар (1998–2002) и председник Српског геолошког друштва (2008–2012). У годинама кризе (1998 и 1999) био је врло активан на обнављању статуса Друштва у органима управе, регистрацији и обнављању активности Друштва. Његовом заслугом, Друштво је први пут постало видљиво и на интернету. Као председник СГД, био је и председник Организационог од-бора 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем (Београд, 2010), када је уз помоћ Привредне коморе Србије и Нафтне индустрије Србије врло успешно организовао тај скуп. Током пролећа 2011. године организовао је свечану академију поводом 120 година рада Српског геолошког друштва, у Капетан Мишином здању, згради у којој је Српско геолошко друштво и основано 1891. године. У јесен исте године, у Београду је одржан 17. конгрес асоцијације геолошких друштава Европе (17.МАЕГС), а Н. Бањац је успешно руководио целом организацијом. Скуп је отворен у Свечаној сали Српске академије наука и уметности а радни део je организован у просторијама Ректората Универзитета у Београду. Цео догађај је био у склопу обележавања 120 година Српског геолошког друштва.

Аутор је и коаутор више од 60 радова објављених у реномираним часописима. На почетку каријере, као сарадник за сеизмотектонику у Сеизмолошком заводу у Београду, бавио се изучавањем геолошке грађе територије Србије и њеним специфичностима везаним за појаве земљотреса. Касније се превасходно бави стратиграфијом односно биостратиграфијом мезозоика. Аутор је 1 уџбеника, 3 поглавља у монографијама, 19 стручних радова и публикација. Учесник на више стручних и научних пројеката. Посебно треба истаћи дугогодишње уређивање едиције Геолошка библиографија Србије. Главни уредник три свеске часописа Записници СГД (за 2008, 2009–2010 и 2011 годину).