МИЛОШ ПАВЛОВИЋ (1967–1973; 1975–1978)

Милош Павловић

Милош Павловић (1901–1978), рану младост је провео у Чачку. Касније током Првог светског рата, уз оца судију, с војском прешао преко Албаније и две године провео у Бизерти (1916–1917). Након тога, заједно са другим млађим избеглицама отишао је у Француску на школовање у близину Нице (Колеж Кану). Половином 1919. године се вратио у Југославију. После завршетка гимназије, уписао је Геолошку групу Филозофског факултета у Београду и дипломирао 1925. године. Запослио се као асистент–дневничар на Одсеку за геолошку карту Геолошко–палеонтолошког завода Филозофског факултета. Врло брзо је напустио то место и постао гимназиски наставник у Зајечару (1926–1927), Штипу (1928–1929), Вуковару (1929–1930). По оснивању Геолошког института Краљевине Југославије прелази у ту институцију и остаје све до 1945. године. Након рата, био је: директор Геолошког института (у оснивању) Црне Горе (1945–1947), главни геолог „Албанско–југословенског друштва за нафту у Тирани (1947–1948), саветник Генералне дирекције за нафту и плин ФНР Југославије (1948–1951), саветник и главни геолог Завода за геолошка и геофизичка истраживања НР Србије (1951–1953). У том периоду је хонорарно предавао на Геолошко–палеонтолошкој групи Природно–математичког факултета у Београду (1949–1951). Последње године професионалне каријере провео као професор географије на Природно–математичком факултету у Скопљу (1954–1965).

М. Павловић се учланио у СГД као студент 1923. године. Више од 50 година је био активан и на различитим дужностима: члан Суда части (1957), Надзорног одбора (1959), Управног одбора (1949, 1951, 1973–1975), секретар (1935–1941; 1952) и председник (1975–1978). Преминуо је као председник Друштва. Његов допринос развоју Друштва је изузетно значајан. Модернизовао изглед, уредио и одштампао Записнике СГД за период од 13 година, активно радио на Закону о геолошким истраживањима Србије, формирао Унију природно–математичких наука Србије и др. Био је члан Пленума Савеза геолошких друштава Југославије као делегат СГД и председник Уније природно–математичких друштава Србије (1973–1975).