ЈОВАН ТОМИЋ (1945–1946)

Јован Томић

Јован Томић (1891–1946), рођен исте године када је основано СГД, мада је био само месец дана старији. Дипломирао на геолошкој групи Филозофског факултета у Београду 1920 године. Претходно је био гимназијски наставник у Охриду, а по избијању рата отишао у избеглиштво у Француску (1915) где је предавао и васпитавао нашу омладину (1916). У Греноблу, код проф. Килиана наставио студије геологије у периоду 1916–1919. У то вре-ме боравио и у Паризу, у Лабораторији за минералогију.

По повратку у Србију, најпре је био суплент у гим-назији а потом је 1922 .године изабран за асистента у Минералошко–петрографском заводу Филозофског факултета. Ту је остао до краја живота. Докторирао је 1926. године на истраживању вулканских стена Котленика. Потом је изабран за доцента 1927. године, ванредног професора 1930 и редовног професора 1939. године.

Одмах након Другог светског рата био је председник Суда части СГД, члан Комисије за обнову Универзитета у Београду и Декан Филозофског факултета у Београду. Нажалост, тешко је оболео и врло брзо и преминуо 1946. године.

Прво предавање на збору СГД одржао је 10.апри-ла 1922. године. Током више од 20 година је био врло активан члан Друштва. Смрт га је затекла на месту председника привремене Управе иницијативног одбора СГД. Претходно је започео активност на обнављању рада Друштва после ратних времена, иницирао усвајање нових правила рада и др.