ЕКСКУРЗИЈА

EKSKURZIJA “GEOLOGIJA REŠAVA PROBLEME“
Maksimalan broj učesnika je 45. Prijavljivanje se vrši putem obrasca na sajtu. Cena ekskurzije je 40 EUR za učesnike iz inostranstva, odnosno 4800 RSD za učesnike iz Srbije. S obzirom na ograničen broj mesta, rezervacija je validna samo nakon izvršene uplate po dobijanju predračuna sa instrukcijom za plaćanje. Prijava za ekskurziju je zatvorena..

Program
Polazak: Subota, 04. jun u 8:30 ispred hotela Divčibare
Tačka 1: Kamenolom dijabaza Mrčići (jurski ofioliti)
Tačka 2: Brana Rovni
Tačka 3: Šušeočka Bela Stena (miocenski stratigrafsko-paleontološko-sedimentološki lokalitet)
Tačka 4: Fabrika vode
Tačka 5: Muzej kamena u Paštriću i ručak
Povratak na Divčibare oko 18 časova