ЕКСКУРЗИЈА

Екскурзија је планирана на ширем подручју Ваљева. Детаље ћемо доставити накнадно.