Трибина Библиотеке САНУ – 6. октобар 2020.

Објављено: 01.10.2020. - 23:07 | Аутор: | У категорији:

Библиотека Српске академије наука и уметности има част да Вас замоли да присуствујете приказивању издања Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ

Владимир Д. Ласкарев – живот и дело : поводом 150 година од рођења / уредници Видојко Јовић, Мери Ганић. – Београд : САНУ : Српско геолошко друштво, 2019
Стеван Бошковић – живот и дело : поводом 150 година од рођења / уредници Видојко Јовић, Саша Бакрач. – Београд : САНУ : Војногеографски институт, 2019
Геохазард у Србији у 21. веку : знање је најбољи бедем против стихије / уредник Владица Цветковић. – Београд : САНУ, 2019

Београд, уторак, 6. октобар 2020. у 13 часовa, Свечана сала САНУ, Кнеза Михаила 35

Говоре:
академик Видојко Јовић
дописни члан САНУ Владица Цветковић
дописни члан САНУ Слободан Б. Марковић

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ. Редовно излази годишњак Трибине од 2013.