Серија кратких вебинара – ЕФГ – позив за предаваче

Објављено: 15.10.2020. - 23:27 | Аутор: | У категорији:

Европска федерација геолога вас позива да учествујете као предавач у серији кратких вебинара у циљу упознавања са занимљивим идејама и темама из области геологије. Вебинари ће бити организовани у оквиру тематских серијала, и за сада су одабране следеће теме:

– Геонаслеђе и геотуризам
– Вештине потребне за напредовање у каријери у области геонаука
– Минералне сировине
– Обновљиви извори енергије
– Природни хазарди
– Како постићи утицај и водити дијалог са доносиоцима одлука везано за геонауке
– Tехнологија и софтвери за геонауке

Вебинари би били организовани петком поподне. Замишљено је да предавачи презентују 20-30 минута, а затим ће следити кратка сесија са питањима и коментарима. Позиви за вебинаре биће послати свима у оквиру мреже Европске Федерације геолога.

Уколико сте заинтересовани да се прикључите вебинарима у својству предавача, поднесите ваше предлоге за предавања у оквиру понуђених тема, као и у оквиру других тема на које бисте могли да предајете. Вебинари ће се држати на енглеском језику.

Адреса на коју можете слати предлоге је maria.a.lopez@eurogeologists.eu

Ирис Вуковић, потпредседник Европске федерације геолога