САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАПАДА НА ГЕОЛОГИЈУ КАО НАУКУ И СТРУКУ И НАПАДА НА ГЕОЛОГЕ

Објављено: 21.12.2021. - 09:14 | Аутор: | У категорији:

 

Бројни пројекти примењених геолошких истраживања чврстих минералних сировина у Републици Србији, који се изводе у свему сагласно Закону о рударству и геолошким истраживањима и ваљаним одобрењима, како они који се налазе у узнапредовалим фазама развоја минералног пројекта, тако и они који практично тек започињу, изазивају значајну полемику у нашој јавности.  Полемика сама по себи није непожељна, премда она често није ни на минималном нивоу стручне и аргументоване расправе. Није проблематично, или незаконито ни то што неки грађани Србије не желе да имају руднике у својим срединама, па стога не желе ни да се код њих врше геолошка истраживања и волели би да иста забрањују. Српско геолошко друштво никога у овој земљи не присиљава да дозволи улазак у приватна имања, али исто тако сматра да нико не може да забрани геолозима кретање по терену и обављање својих задатака за које су се школовали.

Међутим, оно што јесте проблематично и незаконито јесте чињеница да се путем бројних медија и друштвених мрежа, нашим геолозима, члановима Српског геолошког друштва, упућују отворене увреде и претње да постану „ловина“ само зато што врше свој посао, стручни, теренски, бавећи се геолошким истраживањима у складу са овлашћењима и законском регулативом Републике Србије. Као кулминацију тог процеса, барем у његовој досадашњој фази, могли смо видети и физичке нападе на геологе на терену и неовлашћено заустављање њиховог кретања по путевима Србије, потом њихово задржавање и испитивање од стране на локалном нивоу самоорганизованих група грађана.

Наши геолози који раде на терену знају да смо сви ми заједно са њима на страни струке, науке и закона, са намером да и даље радимо свој посао искључиво сагласно одредбама Закона и кодексом Друштва. Српско геолошко друштво не зна како геологија и геолошка истраживања могу да било коме нанесу било какву штету, нарочито дугорочно посматрано, пошто смо само први корак у свеобухватном процесу проналаска нових лежишта минералних сировина, пијаћих и термалних вода, израда подлога за инфраструктурне и друге грађевинске објекте итд..

Српско геолошко друштво најоштрије осуђује било чије и било какве активности које нису у складу са законом, а нарочито ограничавање права геолозима на слободно кретање и рад, које гарантује Устав. Српско геолошко друштво сматра нападе на геологе и отимање узорака и сличне активности повредом закона на које би државне институције требало да реагују у складу са одговарајућим законима. Дубоко смо забринути због чињенице да поједини професори Универзитета у Београду јавно изјављују са осмехом на лицу да је у западној Србији уведено ново занимање „ловац на геологе“ што је апсолутно недопустиво, неколегијално и неетичко опхођење према нашој струци, и одражава потпуно непознавање геологије као науке.

Наши геолози увек су радили изузетно важне послове за друштво и државу. Подсетимо се само огромног обима геолошких истраживања свих профила на отварању површинских копова угља у Колубарском и Костолачком басену (и многим другим), бакра у Бору и Мајданпеку. Сви велики инфраструктурни објекти нису могли бити изграђени без одговарајућих геолошких истраживања и испитивања, ниједан каменолом није отворен без геолошког елабората и одговарајуће потврде надлежног министарства. Бројне фабрике за флаширање воде нису се отвориле саме од себе, него су те воде истражиле наше колеге хидрогеолози. Желимо да укажемо најширем грађанству на чињеницу да без геолога нема ниједног пута у Србији, ниједног изворишта воде за напајање био којег града, ниједног рудника у коме раде хиљаде људи издржавајући своје породице, нема санирања и предвиђања клизишта, нема предвиђања земљотреса и сеизмичког хазарда итд. Укратко, без геологије можемо да се вратимо право у камено доба, наравно ако то желимо.

Геологија није само струка, већ и значајна наука – подсетимо се да су чак три геолога (или научника којима је геологија била једна од главних области проучавања) били председници данашње САНУ, и то први председник Јосиф Панчић, затим Јован Жујовић и Јован Цвијић. Њихов допринос развоју Србије и Југославије је толико познат да га не треба поново истицати.

Српско геолошко друштво не тражи никакве привилегије за своје чланове или било коју колегиницу или колегу геолога, већ само очекује нормалан однос према нама пошто радимо свој посао у складу за Законима ове државе, етичким кодексом и уз пуно уважавање интереса локалне заједнице. Не може нико да криви геологе за проблеме из прошлости или тренутне проблеме – ми не стварамо проблеме него их решавамо. Иако мало друштво по броју чланова стојимо свима заинтересованима на располагању за даља објашњења и сарадњу.

У име целокупног чланства,

Председник

Српског геолошког друштва

Проф. др Владимир Симић