Промоција издања: монографија “Geodiversity and Geoheritage – From theory to practice”

Објављено: 21.05.2019. - 12:56 | Аутор: | У категорији:

Монографија представља синтезу до сада доступних резултата истраживања у домену геоконзервације, која су спровели различити истраживачи, укључујући и аутора. Обухвата разраду методологије и критеријума за процену значаја и вредности непокретних и покретних објеката геонаслеђа (валоризација појединих подручја у Србији и геолошких збирки Природњачког музеја у Београду), као и јасно дефинисане категорије објеката, издвојене на основу извршених анализа (објекти од међународног, националног, регионалног и локалног значаја). Посебна пажња посвећена је идентификацији потенцијалних фактора ризика, уз сугестије које превентивне, корективне и куративне мере заштите треба применити да би се избегли или превазишли ризици. У посебним поглављима дискутован је менаџмент заштите објеката геодиверзитета и геонаслеђа, дат је преглед међународних организација, активности и иницијатива везаних за геоконзервацију, као и приказ геопаркова, које је аутор имао прилику да посети и истражи, укључујући и подручје геопарка Ђердап у оснивању. На основу генералне процене постојећег стања у области геоконзервације, предложене су активности које треба да се предузму у циљу интензивирања рада на заштити геодиверзитета и геонаслеђа.

Промоција издања

Монографија „GEODIVERSITY AND GEOHERITAGE – FROM THEORY TO PRACTICE“
Aутор: Александра Маран Стевановић
Издавач: Природњачки музеј у Београду

Место и датум промоције монографије
Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5
10. јун 2019. године, 14 часова

Референца
MARAN STEVANOVIĆ, A., 2018: Geodiversity and geoheritage–from theory to practice. Natural History Museum in Belgrade, Special issue 45, 1-124

 

Preuzmi PDF ikonica

Насловна страница и импресум