Пројекат CROWDTHERMAL

Објављено: 04.03.2021. - 14:48 | Аутор: | У категорији:

 

Пројекат CROWDTHERMAL који финансира ЕУ има за циљ оснаживање друштва да учествује у развоју геотермалних пројеката користећи алтернативне шеме финансирања

 

CROWDTHERMAL је нови пројекат који се финансира у оквиру програма Европске Уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020 (грант бр. 857830) који има за циљ да оснажи европску јавност да директно учествује у развоју геотермалних пројеката уз помоћ алтернативних шема финансирања, као што су crowdfunding и алати за друштвени ангажман. Пројекат је 36-месечног трајања, започео је у септембру 2019. године. Један од главних циљева пројекта CROWDTHERMAL је подршка стратешком опредељењу ЕУ за смањење зависности од фосилних горива, стварање стабилног тржишта енергије и смањење утицаја снабдевања енергијом на животну средину.

 

Да би се остварило овакво опредељење, кроз пројекат ће се реализовати:

  • Сагледавање потребе за социјално лиценцирање и развој модела социјалне лиценце за рад (СЛО) за различите геотермалне технологије и инсталације,
  • Преглед свих успешних студија случаја, као и националних / ЕУ уских грла алтернативног финансирања геотермалне енергије у свим земљама ЕУ,
  • Формулирање нових финансијских модела за crowdfunding на националној и транснационалној основи, који покривају поједине државе чланице и Европу у цјелини;
  • Развијање препорука за нову шему ублажавања ризика која ће допуњавати алтернативна решења за финансирање, истовремено штитећи интересе приватних инвеститора;
  • Валидирање резултата три студије случаја на Исланду, Мађарској и Шпанији;
  • Развој основних услуга за промоцију засновану на друштвеним медијима и алтернативно финансирање геотермалних пројеката, блиско сарађујући са постојећим структурама и уобичајеним актерима.

Под водећом улогом Европске федерације геолога (EFG), CROWDTHERMAL реализује конзорцијум од 10 главних партнера из 7 европских земаља, заједно са партнерима, тзв.  треће стране које су правни субјекти (LTP), укључујући Српско геолошко друштво, комбинујући велико искуство у развоју геотермалних пројеката великих размера, алтернативне финансије, ангажовање на друштвеним мрежама, иновације, образовање и међународно умрежавање геотермалне енергије.

Откако је започео у септембру 2019. године, пројектни тим је развио сет извештаја који се баве социјалним, еколошким и финансијским аспектима геотермалних пројеката које финансира заједница. Успостављен је прилагођени протокол за процену студије случаја (GEOPLAT https://www.crowdthermalproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/CROWDTHERMAL-Deliverable-D5.1-Case-study-assesment-protocol.pdf) за процену свеукупног праћења процеса, проблема и потреба, као и фактора јавног прихватања и ангажовања. Извештај о геотермалним факторима животне средине (Универзитет у Глазгову; https://www.crowdthermalproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/CROWDTHERMAL-D1.2-Synthesis-of-environmental-factors_8.9.pdf)  представља најсавременији преглед литературе о факторима животне средине који утичу на јавну подршку пројектима геотермалне енергије. Истражени су фактори животне средине током различитих фаза животног циклуса пројеката коришћења дубоке и плитке геотермалне енергије. Саветодавни одбор се сложио о важности поверења у свим фазама пројекта и изразио интересовање за напоре CROWDTHERMAL узимајући у обзир подршку јавности као кључни фактор. Повратне информације Саветодавног одбора помоћи ће у обликовању смерница за ангажовање јавности у креирању социјалне лиценце, као и операционог модела за рад за различите геотермалне технологије, за које се очекује да ће бити објављени у наредним фазама пројекта.

Три израђена извештаја усредсређена су на финансијске аспекте. The CrowdfundingHub је представио примере најбоље праксе пројеката обновљиве енергије у Европи (https://www.crowdthermalproject.eu/wp-content/uploads/2020/04/CROWDTHERMAL-D2.1-Benchmarks-for-alternative-financing-in-the-renewable-energy-sector-final.pdf) користећи алтернативне методе финансирања у различитим фазама њиховог развоја. Поред тога, GeoThermal Engineering GmbH је представио алтернативни инвентар финансијских ризика (https://www.crowdthermalproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/CROWDTHERMAL-D3.2_FINAL_GeoT-200831-copy.pdf) и потенцијалне алате за ублажавање (https://www.crowdthermalproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/CROWDTHERMAL-D3.3_GeoT-200831-copy.pdf). Извештаји упоређују кључне предности, потенцијалне ризике и могуће мере за ублажавање ризика за различите алтернативне методе финансирања, сваку са становишта пројектаната и из перспективе инвеститора. Кључна питања која су обрађена су како најбоље укључити инвеститоре из заједнице у финансирање геотермалних пројеката, које су фазе пројеката најпогодније за финансирање заједнице и која врста владине подршке може помоћи у повећању броја успешних геотермалних пројеката.