Научна конференција са међународним учешћем „Geosciences 2019”

Објављено: 03.07.2019. - 22:26 | Аутор: | У категорији:

Поштоване колеге и пријатељи,
Управни одбор Бугарског геолошког друштва (БГД) вас позива да учествујете на годишњој научној конференцији БГД-а „Geosciences 2019”, која ће бити одржана 5 и 6 децембра 2019. године у аули Софијског универзитета „Свети Климент Охридски“ и у музеју Земља и човек (Софија, Бугарска).

Теме конференције:
• Минералогија, геохемија и петрологија
• Регинална геологија, геофизика, геотектоника и структрна геологија
• Палеонтологија, стратиграфија и седиментологија
• Минерални и енергетски ресурси
• Хидрогеологија, карстологија и инжењерска геологија
• Заштита животне средине и природни хазарди
• Геоморфологија, активна геодинамика и сеизмологија
• Примењена геофизика
• Геонаслеђе, геоархеологија и интердисциплинарне студије
Важнији датуми:

Пријављивање и слање проширених апстракта – 15.10.2019.
Крајњи рок за ране уплате котизације – 21.10.2019.

Активни чланови СГД-а плаћају износ котизације у истом износу као да су чланови БГД-а и она износи 23€ за ране уплате (на основу меморандума о сарадњи СГД-а и БГД-а)

Проширени апстракти ће бити штампани у Записницима БГД-а вол. 80. и треба да садрже 2-3 стране, са једном сликом, табелама и библиографијом. Детаљније информације о конференцији могу се наћи на САЈТУ БГД-а

Евгенија Тарасова, Председник БГД-а