Категоризација часописа „Записници СГД-а“ – М54

Објављено: 22.12.2019. - 13:34 | Аутор: | У категорији:

Поштовани чланови и пријатељи Друштва,

Са великим задовољством вас обавештавамо, да је након вишегодишњег залагања и труда претходне и садашње Управе, часопис „Записници српског геолошког друштва“ добио почетну М-54 категорију за 2019. годину на основу Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016 и 21/2017).

Евалуација и процена категорије сваког часописа врши се годишње, па вас молимо да у вашим радовима које публикујете (нарочито у домаћим категорисаним часописима попут Технике итд.) прописно наведете референце ка одређеној свесци Записника, уколико сте исте користили за ваша истраживања и публикације.

Овим путем вас такође обавештавамо да је постављена нова е-библиотека на којој можете пронаћи сва важнија издања Друштва у PDF формату, као и све свеске „Записника“ публиковане од 1891. до 2018. године и које су бесплатне за преузимање.