Јесењи збор Српског геолошког друштва

Објављено: 10.12.2019. - 13:06 | Аутор: | У категорији:

SGD logo

Српско геолошко друштво вас позива на:
ЈЕСЕЊИ ЗБОР
12. децембар 2019, 14:00 часова
Свечана сала Рударско-геолошког факултета, Ђушина 7

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊA


1400-1420 – Кристина Шарић, Селена Витезовић и Драгана Антоновић;
Значај геолошке експертизе у истраживањима из области археометрије, археотехнологије, геоархеологије и експерименталне археологије


1420-1440 – Филип Анђелковић;
Регионална корелација плеистоценских пролувијалних седимената у околини Фрушке горе: пример из каменолома Крчедин


1440-1500 – Стефан Петровић и Наталија Батоћанин;
Алтерације перидотита контролисане карактером флуида на примеру харцбургита Рудника – серпентинизација или талкизација?


1500-1520 – Јелена Стефановић;
О језеру Панон и неким проблемима његовог дефинисања


1520-1540 – Николина Ћирић;
Геолошки развој централног дела планине Космај


1540-1600 – Маринко Тољић;
Структурна својства протерозојских формација Јужне Либије


1600-1620 – Љупко Рундић и Мери Ганић;
Еоценска фауна југозападног дела Сирт басена (Либија)


1620-1640 – Јован Ковачевић и Михајло Пандуров
Минерализације урана и торијума у Јabal Еghi реону (Јужна Либија)


Молимо предававаче да пре збора (13:45) доставе своје презентације и да се држе предвиђене сатнице.
Предавања су ограничена на 15 минута плус 5 минута за дискусију.

Preuzmi PDF ikonica

Распоред предавања