Извештај са редовне Скупштине друштва СГД-а

Објављено: 17.01.2021. - 00:07 | Аутор: | У категорији:

Редовна годишња скупштина Српског геолошког друштва (СГД) одржана је у четвртак 14.01.2021, са почетком у 17:00 часова. Због неповољне епидемиолошке ситуације и у складу са са Одлукама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Скупштина друштва је одржана електронски путем Zoom платформе за конференцијске састанке. Скупштини је присуствовало 37 чланoва СГД. Након одложеног почетка рада Скупштине према Статуту, обезбеђен је услов потребног кворума за рад. Скупштина је уједно била и изборна, тако да је изабрано ново руководство СГД-а за мандатни период 2021-2023. године.

За рад Скупштине једногласно је усвојен следећи предложени дневни ред и даљи рад настављен је у складу са овом одлуком.

ДНЕВНИ РЕД ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ СГД-а

 1. Отварање Скупштине и усвајање пословника о раду;
 2. Избор радног председништва;
 3. Извештај о раду управе током 2020. године са резимеом на период од 2016-2020. године;
 4. Финансијски извештај за 2020. годину са посебним освртом на период од 2016-2020. године;
 5. Извештај надзорног одбора;
 6. Извештај суда части;
 7. Дискусија о свим извештајима;
 8. Предлог плана рада за наредни период;
 9. Избор нове Управе Српског геолошког друштва;
 10. Додела признања;
 11. Одлука о висини чланарине;
 12. Текућа питања.

САСТАВ НОВЕ УПРАВЕ СГД-а ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 2021-2023. године

 1. Владимир Симић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
 2. Даница Срећковић-Батоћанин; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
 3. Драгољуб Бајић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
 4. Зоран Миладиновић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
 5. Ненад Марић; Универзитет у Београду, Шумарски факултет;
 6. Невенка Ђерић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет;
 7. Предраг Цвејић; НТЦ НИС Нафтагас д.о.о.;
 8. Данијела Божић; ЕПС;
 9. Соња Ђокановић; Геолошки завод Србије.

Управа ће, у складу са Статутом СГД-а, на првој својој седници из својих редова изабрати: Председника, Потпредседника, Секретара, Техничког секретара и Благајника.

Комплетан записник са одржане Скупштине објављен je на страницама е-библиотеке Друштва, у секцији Записници скупштине СГД-а.