МИЛОЈЕ ПРОТИЋ (1960–1961)

Милоје Протић

Милоје Протић (1901–1982), дипломирао на Геолошко–минералошкој групи Филозофског факул-тета у Београду, 1925. године. Следеће године изабран за асистента у Геолошко–палеонтолошком заводу Филозофског факултета у Београду. Одмах по фор-мирању, прелази у Геолошки институт Краљевине Југославије (1931). Докторирао је 1933. године радећи као теренски геолог на теренима Старе планине. По избијању рата 1941 одведен у заробљеништво али је пуштен следеће године због лошег здравља. До краја рата, остао у Геолошком институту. Након ослобође-ња, једно време је предавао Геологију на Универзитету у Скопљу. После тога постао саветник у предузећу за истраживање нафте „Црна Гора“ у Петровцу на мору (1950–1955). Последње године професионалне каријере провео у матичној кући – Заводу за геолошка и геофи-зичка истраживања Србије у Београду.

М. Протић је постао члан СГД као студент, 1923 године и провео је скоро 60 година као активни члан. Био је члан Управе СГД (1950–1952), потпредседник (1935–1936; 1958–1959) и након тога и председник Друштва (1960–1961). Током његовог мандата, усвојене су важне измене и допуне Статута СГД, а уводе се нови органи: пленум и подружнице. Организовао је Симпозијум о угљу (1961) и уредио књигу Записника СГД за 1960 годину.