The Canary in the Cage: Community Voices and Social License to Operate in Central Eastern Europe

Објављено: 23.10.2019. - 11:22 | Аутор: | У категорији:

INFACTОбавештавамо заинтересоване чланове СГД да је на „6th International Congress on Environmental and Social Responsibility in Mining“, одржаном септембра ове године у Чилеу, представљен рад под насловом: “The Canary in the Cage: Community Voices and Social License to Operate in Central Eastern Europe”, аутора Marka Proctora и Dr Cathryn MacCallum. Рад се добрим делом ослања на податке добијене у Србији током рада на пројекту INFACT, и на коме су му помагали око организације састанака чланови СГД. Програм конференције