Предавање Марине Лазаров са Leibniz Universität – 25. 10. 2022. год

Објављено: 19.10.2022. - 10:56 | Аутор: | У категорији:

У организацији Секције за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију Српског геолошког друштва, у уторак 25. 10. 2022. год., Марина Лазаров, Research fellow at Leibniz Universität Hannover, Germany, одржаће предавање са темом „USE OF TRACE ELEMENT AND STABLE METAL ISOTOPES FOR DETERMINATION OF ORE-FORMING PROCESSES“. Предавање ће се одржати у свечаној сали Департмана за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, Студентски трг 16, IV спрат, сала 733, са почетком у 12:00.