Извештај комисије за доделу награда за 2021. годину

Објављено: 31.01.2022. - 21:02 | Аутор: | У категорији:

 

Комисија у саставу др Весна Цветков, др Драгана Савић и др Дејан Радивојевић је на основу критеријума за учествовање на Конкурсу за најбољи рад младих геолога и студената за 2021. годину једногласно одлучила да се:

Прва награда додели Филипу Арнауту за рад: Примена укрштеног квадратног диспозитива за детекцију примарне зоне раста корена дрвета врбе (аутора: Филипа Арнаута). Рад представља оригинално истраживање које излази из уобичајених оквира примене методе, приказује њену примену у другим научним областима и на тај начин може послужити као одличан пример интердисциплинарности. Аутор је поставиo проблем, изабрао физички модел, извршио мерења и анализу добијених података и на добар начин презентовао добијене резултате чиме је заокружио истраживачу целину.

Управа СГД-а