ИВАН АНТОНИЈЕВИЋ (1985–1987)

Иван Антонијевић

Иван Антонијевић (1926), дипломирао на Геолошко–палеонтолошкој групи Природно–математичког факултета у Београду 1952. године. Следеће године се запослио у Заводу за геолошка и геофизичка истраживања у Београду где је радио цео радни век. Превремено пензионисан (1989) у звању вишег научног сарадника. Докторску дисертацију из стратиграфије и тектонике Великог крша и Стола у источној Србији, одбранио је 1964. године на Рударско–геолошком факултету у Београду. Током каријере, био је ангажован на пословима у иностранству (Либија) као експерт Завода за међународну научно–техничку сарадњу Владе СФРЈ (1966–1970). Био је председник Научног већа Геозавода (1980–1982), вишегодишњи уредник „Весника“ Завода за геолошка и геофизича истраживања (1964–1968; 1979–1985). Био је члан Одбора за Геодинамику и геохронологију САНУ (1976–1979).

Објавио је око 70 научних и стручних публикација, махом из регионалне геологије, биостратиграфије и лежишта минералних сировина. Дванаест радова је саопштио на зборовима СГД.

И. Антонијевић више од 60 година активно учествује у раду Друштва (члан од 1954). Био је благајник (1958), секретар (1959), члан Управе (1979–1980; 1983–1985) и председник (1985–1987). Пуно је радио на Статуту Друштва из 1981. Године. Уредник двоброја Записника СГД за 1985–1986 годину.