Екскурзије

Током трајања конгреса биће организоване две екскурзије које ће обухватати посету интересантним геолошким локалитетима као и значајнијим културно-историјским објектима западног Поморавља.

Доплата за екскурзије износиће до 50€ и зависиће од броја пријављених учесника. Детаљне информације биће благовремено објављене на сајту Друштва
*Информације о екскурзијама и пријављивање заинтересованих биће благовремено објављено на овој страници.

mapa

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године