Одбори конгреса

НАПОМЕНА: Списакови чланова свих одбора ће бити допуњавани и ажурирани до другог саопштења.


Организациони одбор Конгреса


Др Мери Ганић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Дејан Радивојевић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Урош Ђурић, асистент, дипл. инж. геол., Универзитет у Београду, Грађевински факултет.
Др Предраг Вулић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Весна Цветков, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Ивана Васиљевић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Мр Владислав Гајић, дипл. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Владимир Симић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Драгана Савић, дипл. инж. геол., "Geoing Group d.o.o.", Београд
Др Љубинко Савић, дипл. инж. геол., Привредна комора Србије
Милош Велојић, мастер геол. Асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Милош Радоњић, дипл. инж. геол., асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Немања Крстеканић, мастер геол., асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Бојана Џинић, мастер геол. Асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Ирис Вуковић, дил. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Драгана Ђурић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Владимир Живановић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драгослав Ракић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драгољуб Бајић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Ненад Чокулов, геолог, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет


Научни одбор


Др Душан Поломчић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Раде Јеленковић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Љупко Рундић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Александар Кременовић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Небојша Васић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Даница Срећковић Батоћанин, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Сузана Ерић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Дејан Прелевић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Драгана Животић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Катарина Богићевић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Гордана Хаџи-Никовић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Иван Дулић, дипл. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Александар Костић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Споменко Михајловић, дипл. Инж. Геофизике, Геомагнетски Завод
Др Мирослав Старчевић, ред. Проф. У пензији, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет,
Др Невенка Ђерић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Маринко Тољић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Зоран Стевановић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драженко Ненадић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Веселин Драгишић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Петар Докмановић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Дејан Миленић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Весна Ристић-Вакањац, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Биљана Аболмасов ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Зоран Радић, доцент, Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Др Александра Маран Стевановић, музејски саветник палеозоолог, Природњачки музеј Београд


Почасни одбор


Почасни одбор Конгреса чине истакнути геолози као и представници националних и других институција које учествују у организацији или дају подршку скупу.


Секретаријат конгреса


Председник организационог одбора:
Др Мери Ганић
Секретари:
Урош Ђурић
Др Предраг Вулић
Бошко Јевтовић

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ