Одбори конгреса

НАПОМЕНА: Списакови чланова свих одбора ће бити допуњавани и ажурирани до другог саопштења.


Организациони одбор Конгреса


Др Мери Ганић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Дејан Радивојевић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Урош Ђурић, асистент, дипл. инж. геол., Универзитет у Београду, Грађевински факултет.
Др Предраг Вулић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Весна Цветков, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Мр Владислав Гајић, дипл. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Владимир Симић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Драгана Савић, дипл. инж. геол., "Geoing Group d.o.o.", Београд
Др Љубинко Савић, дипл. инж. геол., Привредна комора Србије
Милош Велојић, мастер геол. Асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Милош Радоњић, дипл. инж. геол., асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Немања Крстеканић, мастер геол., асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Бојана Џинић, мастер геол. Асистент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Ирис Вуковић, дил. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Драгана Ђурић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Владимир Живановић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драгослав Ракић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драгољуб Бајић, доцент, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Ненад Чокулов, геолог, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет


Научни одбор


Др Раде Јеленковић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Љупко Рундић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Александар Кременовић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Небојша Васић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Даница Срећковић Батоћанин, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Сузана Ерић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Дејан Прелевић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Иван Дулић, дипл. инж. геол., “НТЦ НИС-Нафтагас д.o.o” Нови Сад
Др Александар Костић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Споменко Михајловић, дипл. Инж. Геофизике, Геомагнетски Завод
Др Мирослав Старчевић, ред. Проф. У пензији, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет,
Др Невенка Ђерић, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Маринко Тољић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Зоран Стевановић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Драженко Ненадић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Веселин Драгишић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Петар Докмановић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Дејан Миленић, ред. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Весна Ристић-Вакањац, ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Др Биљана Аболмасов ван. проф., Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Др Зоран Радић, доцент, Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Др Александра Маран Стевановић, музејски саветник палеозоолог, Природњачки музеј Београд


Почасни одбор


Почасни одбор Конгреса чине истакнути геолози као и представници националних и других институција које учествују у организацији или дају подршку скупу.


Секретаријат конгреса


Председник организационог одбора:
Др Мери Ганић
Секретари:
Урош Ђурић
Др Предраг Вулић
Бошко Јевтовић

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године