Котизације


КОТИЗАЦИЈЕ


Пуна котизација, без попуста и за плаћања на лицу места – 140 € (примењује се за све уплате након 10.03. 2018.)
Студентска котизација – 50 € (само за уплате од стране физичких лица)

Пратилац на конгресу - 50 €

 

За издавање предрачуна за правна лица, такође вас молимо да контактирате благајника Друштва Дејана Редивојевића (dejan.radivojevic(AT)rgf.bg.ac.rs).


НАПОМЕНЕ


Услов за објављивање рада је уплаћена најмање једна котизација по раду. Једна особа може бити коаутор на више радова, али у том случају за сваки рад појединачно мора бити уплаћена најмање једна котизација.

У цену котизације су урачунати: зборник апстракта, промотивни конгресни материјал, свечана вечера и кафе паузе. 

Уплате се врше у динарском износу на жиро рачун Друштва, износ котизације у еврима конвертовати у динаре на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

За учеснике из иностранства уплате се врше у еврима, на основу банкарске трансакције према упутствима за девизне уплате.

У цену котизације нису урачунати: трошкови смештаjа, екскурзије, боравишне таксе, обавезно осигурање и трошкови обраде банкарских трансакција док зборник апстракта и промотивни материјал конгреса нису саставни део котизације пратиоца на конгресу.


Инструкције за плаћање


• Учесници конгреса, резиденти Србије, плаћања врше у динарима, уплатом на жиро рачун Друштва према упутсву које је дато у прилогу
• Учесници конгреса из иностранства који плаћања врше у еврима (ЕУ + бивше југословенске републике) уплате врше према SWIFT инструкцији за уплате у еврима која је дата у прилогу (EUR)
• Учесници конгреса из иностранства који плаћања врше у америчким доларима (Русија, САД и све остале државе),  уплате врше према SWIFT инструкцији за уплате у америчким доларима која је дата у прилогу(USD)

• Моле се учесници из иностранства којима котизацију плаћа компанија, да узму у обзир трошкове банкарске трансакције који нису саставни део котизације

pdf iconCir    pdf iconCir    pdf iconCir 

  Инструкције
 ДИНАРИ (РСД)

    Инструкције
      ЕВРИ ()
    Инструкције
     ДОЛАРИ ($)

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ