ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје публикацију "Записници Српског геолошког друштва". Записници излазе по правилу једанпут годишње. У Записницима се објављују научни и стручни резултати геолошких истраживања, које су чланови Друштва и други стручњаци, по правилу, саопштили на зборовима или скуповима Друштва. Објављују се и други пригодни текстови ("Ин мемориам", саопштења са међународних скупова и др.).


Друштво издаје и монографије у оквиру „Серијала монографија СГД”.
Поред часописа "Записници Српског геолошког друштва" и „Серијала монографија СГД”, Друштво издаје, према потреби, и посебне публикације, које се односе првенствено на научне скупове (конгресе, симпозијуме, конференције) и др.

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular