Руководство

Органи СГД према Статуту су: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

Руководство СГД чини: Управа, Надзорни одбор и Суд части.


О Д Л У К А

о саставу руководства Српског геолошког друштва за мандатни период 2016-2018 

На основу члана 44. став 8 и члана 48. Статута СГД-а, на годишњој изборној скупштини СГД-а (одржанa 16.12.2016.) као и на седници Управе СГД-а (одржане 27.12.2016.) изабрано је ново руководство. Састав органа СГД за мандатни период 2016-2018, чине:


Управа СГД


1. Мери Ганић; Председник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

2. Раде Јеленковић; Потпредседник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

3. Урош Ђурић; Секретар; Универзитет у Београду, Грађевински факултет

4. Дејан Радивојевић; Благајник; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

5. Предраг Вулић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

6. Владислав Гајић; "НИС Газпром нефт а.д." Нови Сад

7. Љубинко Савић; Привредна комора Србије

8. Драгана Савић; "Geoing Group d.o.o.", Београд

9. Весна Цветков; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

док је Зоран Стевановић (Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет), у својству помажућег лица јер је обављао функцију претходног председника СГД.


Надзорни одбор СГД


1. Весна Ристић-Вакањац; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Александра Маран Стевановић; Природњачки музеј Београд
3. Зоран Радић; Универзитет у Београду, Грађевински факултет


Суд части СГД


1. Александар Костић; Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
2. Милена Цукавац; Републички геодетски завод
3. Родољуб Гајић; Геолошки завод Србије

Сви чланови органа СГД су прихватили и потврдили учешће у органима СГД.

Председник СГД

Проф др Мери Ганић

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године