Комисије

Основна стручна и научна активност СГД се одвија кроз рад секција и комисија.
Комисије су нижи облик организовања унутар СГД од секција и формирају се на захтев
чланства ради вршења активности везаних за поједине специјалистичке геолошке
дисциплине или проблематику.
Тренутно је активно пет комисија Друштва:


• Комисија за неоген

Љупко Рундић - Председник; Горан Богићевић - Секретар


• Комисија за квартар 

link Komisije za kvartar

Млађен Јовановић - Председник; Драженко Ненадић - Секретар


• Комисија за карстЛИНК

Зоран Стевановић - Председник; Саша Милановић - Секретар


• Комисија за заштиту геонаслеђа

Александра Маран - Председник; Милош Миливојевић - Секретар


• Комисија за стратиграфију

Милан Судар - Председник


 

 

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular